หนังสือเด่น : พัฒนาอารมณ์ ความคิด และสติ ให้เป็นคนสำเร็จ ด้วยวิธีทางจิตวิทยา และพุทธศาสนา ด้วยตัวเอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588373

หนังสือเด่น : พัฒนาอารมณ์ ความคิด และสติ ให้เป็นคนสำเร็จ  ด้วยวิธีทางจิตวิทยา และพุทธศาสนา ด้วยตัวเอง

หนังสือเด่น : พัฒนาอารมณ์ ความคิด และสติ ให้เป็นคนสำเร็จ ด้วยวิธีทางจิตวิทยา และพุทธศาสนา ด้วยตัวเอง

วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สังคมในยุคออนไลน์ และยุคโควิด-19 ระบาดแบบทุกวันนี้ มีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตทุกนาที ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทุกวัน ไม่ว่านั่งนอนอยู่ในบ้าน เดินอยู่บนถนนหนทาง ในที่ทำงาน หรือตามไปแม้แต่ในฝัน เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้หลายๆ คนสติแตกสติหลุดไปเลย แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ตั้งรับได้อย่างสงบ และมีสติ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักเป็นคนที่ทำอะไรแล้ว ประสบผลสำเร็จเสมอมาเช่นกัน

ตั้งสติ ให้สตรอง : อย่าไว้ใจสมองของคุณเขียนโดย ดร.ศักดิ์สิทธ์ สธนพงศ์ นักจิตวิทยาคนไทยกล่าวว่า จากผลการศึกษาทางจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เคล็ดลับแห่งความสำเร็จก็เป็นเรื่องพื้นๆ ได้แก่ “ความแน่วแน่” และ “การควบคุมตนเอง” แต่ทำไมเรื่องง่ายๆ แบบนี้ ถึงมีคนทำได้น้อยมาก นั่นก็เป็นเพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะต้องมีความเข้มแข็งของจิตใจเป็นสำคัญ และคนที่ มีจิตใจเข้มแข็งได้นั้น ต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมการทำงานของสมอง หรือ Mindset ที่ทำให้เกิดอารมณ์ ความคิด และสติ อารมณ์ มีผลต่อความคิด ความคิดมีผลต่ออารมณ์ และทั้ง 2 อย่างต้องมีสติในการควบคุม ถ้าทั้ง 3 ส่วนทำงานด้วยกันอย่างดีจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ จากในหนังสือ เล่มนี้

เนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงและอธิบายทุกอย่างที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จ ได้แก่ เริ่มต้นด้วยการพูดถึงการทำงานของจิต ที่ควบคุมได้ด้วยสติที่รู้ตัว หรือจิตรู้สำนึก และส่วนที่ทำงานอัตโนมัติคือจิตใต้สำนึก และไร้สำนึก ส่วนใหญ่เราจะใช้งานจิตใต้สำนึก และจิตไร้สำนึกเป็นส่วนใหญ่ การทำงานของจิตและกายเป็นองค์รวมซึ่งพุทธศาสนาได้อธิบายไว้ในเรื่องขันธ์ 5 สมองมีการคัดเลือกรับรู้โดยผ่านโครงสร้างทางความคิด สติที่ปราดเปรียว คือความสามารถในการจัดการเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้ดี โดยเพิ่มความสามารถ ของ จิตรู้สำนึก หรือสติ ไม่ปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้การสั่งการของสมองอัตโนมัติ ความคิดก้าวหน้า คือการปรับความคิดที่มีปัญหา ผิดเพี้ยน ได้จากอวัยวะสัมผัส การรับรู้ ความจำ และความคิด อารมณ์ ด้วยความคิดที่เหมาะสม ด้วยหลักวิชาบำบัดความผิดปกติทางจิต ความคิดไม่เหมาะสมคืออะไรบ้าง และข้อแนะนำการปฏิบัติ การให้กำลังใจตัวเองด้วยการกระทำเชิงบวก อารมณ์ที่เข้มแข็ง คือการเป็นนายอารมณ์ เพราะแต่ละวันคนมีหลากหลายอารมณ์ ทั้งทางบวกและลบ บอกถึงประเภทของอารมณ์ชนิดต่างๆ วิธีแก้ไขอารมณ์ด้านลบ โดยเพิ่มเติมอารมณ์ด้านบวก วิธีปฏิบัติ การใช้วิธีนั่งสมาธินำไปสู่ปัญญาในการแก้ไขปัญหา และชะตาชีวิตเปลี่ยนได้พูดถึงผลดีของการบริหารความคิดและอารมณ์ ที่มีต่อการทำงาน สุขภาพทั้งกายและใจ สรุปภาพรวมของการบริหารความคิดและอารมณ์ มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน เช่นต้องวางแผน รู้ปัญหาที่แท้จริงของตนเอง รู้ต้นเหตุ รู้เป้าหมาย และวิธีการบรรลุเป้าหมาย

หนังสือเนื้อหาสมบูรณ์ บอกที่ไปที่มา มูลเหตุอุปสรรค วิธีแก้ปัญหาทางจิตวิทยา ครบถ้วนทุกด้านแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของวิชาการนิดๆ ถ้าใครเป็นนักอ่านหนังสือจิตวิทยาตัวยง ก็จะอ่านเข้าใจได้ แต่ถ้าเป็นนักอ่านหน้าใหม่ต่อหนังสือแนวนี้ แนะนำให้เปิดอ่านบทสุดท้าย และ ส่งท้ายเล่มก่อน เพราะได้สรุปไว้ได้ดีถึงวิธีปฏิบัติ เมื่อเข้าใจภาพรวมแล้ว ค่อยกลับมาอ่านทีละบท จะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ เนื้อหาข้างในเป็นขาวดำทั้งเล่ม แต่เนื้อหามีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จึงทำให้มองข้ามไปได้

หากอยากประสบความสำเร็จ มีความสุข แน่วแน่และควบคุมตัวเองได้นั้น หนังสือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางได้เป็นอย่างดี เพราะได้อธิบายที่ไปที่มา และการฝึกปฏิบัติทั้งจากทฤษฎีทางจิตวิทยา และแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งน้อยนักที่จะมีใครแนะนำแบบนี้ และแนะนำให้หาซื้อไว้เป็นคู่มือพัฒนาตัวเองอีกเล่มหนึ่ง ก็คิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

ความหลงใหลในวัตถุ ของคนในสังคมใหม่ แม้ต่างวัฒนธรรม ต่างสถานที่ ก็เป็นแบบเดียวกัน

เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ รวมพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามเรื่องสามรสด้วยกัน คือ บทละครเรื่องปลวก ของ กุนเธอร์ไอช์ นักเขียนเยอรมัน ความเรียงเรื่อง แสงโคมของไอ้ร์เค่อ ของปาจินนักเขียนจีน และเรื่องสั้นขนาดยาวเรื่องสาวน้อยเสี่ยวหยูว ของเหยียนเกอหลิง ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้สาระแนวคิดที่ดี ถึงแม้จะมีรูปแบบและวัฒนธรรมต่างกัน และได้พูดถึงความเสื่อมสลายทางจิตวิญญาณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสุขจอมปลอม ไม่รับรู้ความเป็นจริงและปัญหาอื่นใด หรือไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนและของสังคม ยึดมั่นถือมั่นผิดๆ จนถึงวาระสุดท้ายที่สายเกินแก้ วรรณกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การรู้ตระหนักในสัจธรรมย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ราคาเล่มละ 125 บาท

ปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กๆ 4,000 คำศัพท์รอบตัว ภาพประกอบสวยงาม

เป็นหนังสือแบบฝึกหัดเด็ก 4,000 คำศัพท์ และประโยครอบตัวหนูน้อย ใช้สำหรับปูพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งรอบตัวใกล้ชิดกับเด็กๆจำนวนประมาณ 4,000 คำศัพท์ ที่ได้รวมไว้ให้ในเล่มเดียว เด็กๆ สามารถเชื่อมโยงคำศัพท์กับสิ่งของนั้นๆ ทำให้จดจำคำศัพท์ได้รวดเร็วและแม่นยำ เนื้อหา มีมากมายหลายหมวด เหมาะกับ วัยเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละหมวดประกอบด้วยคำศัพท์ คำอ่าน และคำแปล ตลอดจนตัวอย่างประโยคจากคำศัพท์ พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม ดึงดูดความสนใจ ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน เขียนโดย กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส, ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล, ดุจเดือน กลั่นคูวัด,อิสรีย์ แจ่มขำ ราคา 429 บาท

เนื้อหา แนวคิด ประวัติ หลักการสำคัญ และสาระ กฎหมายปกครองท้องถิ่น นำเสนอ อย่างเป็นระบบ

หนังสือวิชาการ คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น ผู้แต่ง : เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาถึงแนวความคิด ประวัติ หลักการสำคัญและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนที่ว่าด้วยหลักการและแนวความคิด ประวัติความเป็นมา ที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองท้องถิ่น และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายจัดตั้งและอื่นๆ โดย มีการเรียบเรียงคำอธิบายประกอบบทบัญญัติที่สำคัญหลายฉบับ รวมทั้งตัวอย่างคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และคำพิพากษาศาลฏีกา หนังสือวิชาการสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาเล่มละ 510 บาท เหมาะสำหรับนักปกครองท้องถิ่น นักศึกษา และผู้สนใจกฎหมายทั่วไป

วรรณกรรมเยาวชนแนววิทยาศาสตร์ รางวัลแว่นแก้ว สะท้อนให้เห็นด้านดี และด้านมืดของมนุษย์ทั่วไป

เด็กชายผู้สั่งหยุดเวลา วรรณกรรมรางวัล นวนิยายสำหรับเยาวชน แว่นแก้ว รางวัลชมเชย ครั้งที่ 15 ผู้เขียน ธันวา วงษ์อุบล เนื้อหาโดยสังเขป เป็นเรื่องราวของ “ริว” นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ย้อนเวลาจาก พ.ศ. 2652 กลับไปยัง พ.ศ. 2562เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสมัยนั้นว่า หากหยุดเวลาได้ มนุษย์จะทำอย่างไร เป็นนิยายแนว Science fiction สาระหลักของเรื่องเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ทั้งดีและเลว นำเสนอมาหลายด้าน และทิ้งปมไว้ให้คิด บอกเล่าผ่านตัวละคร อาทิ ริว นนท์ ศาสตราจารญ์คิง ครูกระเทียม ทำให้ได้คำตอบบางอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งในแง่จิตใต้สำนึกและพฤติกรรมที่สัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าฉาก บรรยากาศ และธีมของเรื่อง เรื่องราวดำเนินสนุกสนาน และสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์บางแง่มุมได้เป็นอย่างดี ราคา 138 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s