เซ็นทรัลพัฒนายกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดทุกมิติ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588131

เซ็นทรัลพัฒนายกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดทุกมิติ

เซ็นทรัลพัฒนายกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุดทุกมิติ

วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย จัดแผนแม่บทมาตรการเชิงรุก “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ X 2”ยกระดับความเข้มข้นขั้นสูงสุดในศูนย์การค้าทั้ง 33 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนภาครัฐในการยับยั้งการแพร่ระบาด ด้วยการเตรียมพร้อมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ เสริมแกร่งมาตรการในทุกมิติ

ไฮไลท์ปฏิบัติการป้องกันไว้ก่อนมาตรการเชิงรุก เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ x2 ประกอบด้วย ทันที-ปฏิบัติการExtra deep cleaning ทั่วทั้งศูนย์การค้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อพิเศษแบบเข้มข้น ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำยาเคมีภัณฑ์ไม่กี่ชนิด ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก CBC approved (Center for Biocide Chemistries) สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ และรับรองโดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EnvironmentalProtection Agency – EPA) มีคุณสมบัติเป็น Food Grade ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์มาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก นอกจากนี้ร้านอาหารทุกร้านจะต้องทำความสะอาดโต๊ะทันทีภายใน 5 นาที ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังลูกค้าใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

ป้องกันทุกวัน 100% สะอาดตลอดเวลา – มั่นใจสูงสุดด้วยการทำ Big cleaning ลงลึกทุกรายละเอียด และฉีดพ่นฆ่าเชื้อเชิงรุกหลังศูนย์ปิดทุกวัน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำเป็นพิเศษในจุดที่มีการสัมผัสร่วมสูงรวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุกๆ 30 นาที และในห้องน้ำทุกๆ 1 ชั่วโมง และงดการเดินรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้า

ปลอดภัย – ระบบปรับอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ตลอดเวลา เพื่อให้อากาศที่หมุนเวียนภายในศูนย์การค้า สะอาด และปลอดภัยมากที่สุด พร้อมลิฟต์ไร้สัมผัส และนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เป็นต้น

เข้มงวด – เข้มงวดการเว้นระยะ 100% Social Distancing ในพื้นที่ส่วนกลาง และร้านค้า ทั้งการยืนรอคิว, พื้นที่พักรอคิว และ พื้นที่ Rest area “มาตรการ ร้านอาหาร@เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” รวมถึงมาตรการเข้มงวดสำหรับการสั่งอาหารกลับบ้านแบบ Take Home ในสาขาที่ไม่สามารถนั่งทานในร้านได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างปลอดภัย พร้อมมาตรการเน้นย้ำเป็นพิเศษอื่นๆ อาทิ การป้องกันแบบ DOUBLE PROTECTION ให้พนักงานใส่หน้ากาก 2 ชั้น หรือหน้ากากและ Face shield, เมื่อพนักงานรับประทานอาหาร ให้นั่งแยกโต๊ะกัน และใส่หน้ากากทันทีเมื่อทานเสร็จ, ระบุชื่อผู้ประกอบอาหารบนกล่องอาหาร, การติดตาม Timeline ของพนักงานทุกวัน, ดูแลสุขอนามัยในการให้บริการให้มั่นใจสูงสุดด้วย 3 ขั้นตอน คือ เช็ดฆ่าเชื้อที่โต๊ะ-ล้างมือทุก 30 นาที-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้กับลูกค้าและพนักงานที่ให้บริการในร้านอาหาร

นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Intensive Tracking และ Screening อย่างเข้มข้นในการแยกกลุ่มเสี่ยง และการกักตัว 14 วันดูอาการ กรณีพบผู้ติดเชื้อ ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ บันทึกประวัติพนักงานภายในศูนย์การค้าทุกคน, บันทึกและประเมินประวัติการเดินทางหรือพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงของพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกสัปดาห์, มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจอาการข้างเคียงโดยละเอียดก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า,ตรวจสอบ Timeline โดยละเอียด กรณีมีผู้ติดเชื้อ เพื่อตรวจสอบสาเหตุการติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เพื่อคัดกรองไม่ให้ปฏิบัติงานในศูนย์การค้า, กักตัวผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 14 วัน และตรวจเชื้อวันที่ 7 และ 14 ของการกักตัวซ้ำอีกครั้ง, คุมเข้มมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เป็นต้น

เซ็นทรัลพัฒนา ตระหนักถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนคนไทยที่ยกการ์ดสูงสุด ดูแลป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ และเห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างหนักของภาครัฐรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร พร้อมทั้งการให้ร่วมมือเป็นอย่างดีของภาคเอกชนทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาด และช่วยให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าฝ่าวิกฤติต่อไปได้อย่างดีที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s