แลบไบโอโมเลกุลาร์ N Health สัญชาติไทย ตรวจการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ช่วยควบคุมการระบาด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588758

แลบไบโอโมเลกุลาร์ N Health สัญชาติไทย  ตรวจการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ช่วยควบคุมการระบาด

แลบไบโอโมเลกุลาร์ N Health สัญชาติไทย ตรวจการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ช่วยควบคุมการระบาด

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

N Health พัฒนาการตรวจหาการกลายพันธุ์และระบุสายพันธุ์ที่น่ากังวลของเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถติดตามควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ พร้อมให้บริการแก่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

นายรชตวรรธ บุญมาเลิศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ (N Health) เผยว่า ปัจจุบันมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ อัลฟ่า เบต้า แกมม่า และเดลต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล (Variant of Concern; VOCs) จำนวน 4 สายพันธุ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขด้วยการแพร่กระจายเชื้อทำให้ติดต่อง่ายมีอาการรุนแรงขึ้น และเชื้อต้านทานวัคซีนทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง โดยพบว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุข เพราะเดลต้ามีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าอัลฟ่า 60% โดยที่สายพันธุ์อัลฟ่ามีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมราว 50%

รชตวรรธ บุญมาเลิศ

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลาร์ของ N Health ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ได้พัฒนาการตรวจหาการกลายพันธุ์และระบุสายพันธุ์ที่น่ากังวลของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีหาลำดับสารพันธุกรรม (DNA Sequencing) ในส่วนของโปรตีนหนาม (Spike genes) โดยเมื่อได้ลำดับของดีเอ็นเอแล้ว สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลกลางโควิดโลก (GISAID) ก่อนที่จะรายงานผลสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้แยกแยะตำแหน่งการกลายพันธุ์และสามารถบ่งชี้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ได้หลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่อาจพบใหม่ในอนาคต

สำหรับการตรวจหาการกลายพันธุ์และระบุสายพันธุ์ที่น่ากังวลของเชื้อโควิด-19ได้มีการให้บริการกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อที่จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสามารถติดตามควบคุมรวมไปถึงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ในชุมชน และยังช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดในการป้องกันสายพันธ์ุต่างๆ

อย่างไรก็ตาม แนวทางในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการ ฉีดวัคซีน แม้จะไม่ครอบคลุมการป้องกันในทุกสายพันธุ์ก็ตาม แต่เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมไปถึงยังคงต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มโดยไม่จำเป็น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการป้องกันโรคได้ดีที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s