แอดไวซ์ จับมือ สจล. และหมอแล็บแพนด้า สนับสนุนโครงการรถชีวนิรภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/587840

แอดไวซ์ จับมือ สจล. และหมอแล็บแพนด้า  สนับสนุนโครงการรถชีวนิรภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

แอดไวซ์ จับมือ สจล. และหมอแล็บแพนด้า สนับสนุนโครงการรถชีวนิรภัย ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

แอดไวซ์ ร่วมสนับสนุนโครงการรถชีวนิรภัยเก็บตัวอย่างเชื้อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก หวังเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการตรวจรวดเร็วขึ้น เพื่อรับการรักษาหรือกักตัวทันท่วงทีต่อไป ลดแพร่กระจายเชื้อจากคลัสเตอร์ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ กว่า 350 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและ สปป.ลาว กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน รวมถึงปัญหาคลัสเตอร์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการตรวจหาเชื้อที่ไม่ครอบคลุมในหลายๆ พื้นที่ ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่สามารถทราบถึงสถานะของตนได้ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ จึงเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวดเร็วและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาเหล่านี้ แอดไวซ์ มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและหาแนวทางการบรรเทาปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างรถชีวนิรภัยของทางศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center : RCDC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ เพิ่มความรวดเร็วของการตรวจเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยแอดไวซ์สนับสนุนทั้งสิ้น 5 คัน เป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับมอบแล้ว จะได้มีการส่งต่อไปปฏิบัติภารกิจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์วิกฤติในขณะนี้

“แอดไวซ์” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อให้แก่ประชาชน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยได้มอบเงินสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือโควิด-19 รวม 15 ล้านบาท”

การส่งมอบรถชีวนิรภัยเก็บตัวอย่างเชื้อครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสีรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมด้วยหมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เป็นตัวแทนการรับมอบ

ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ ขอขอบคุณที่ทาง แอดไวซ์ ที่ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดสร้างรถเพื่อนำไปใช้สาธารณประโยชน์ในการตรวจเชิงรุกและหวังเป็นอย่างยิ่งที่การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยเสริมกำลังให้ประชาชนได้รับการตรวจได้รวดเร็วขึ้น หวังว่าจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศได้

หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน กล่าวว่า ในฐานะผู้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แอดไวซ์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนไทยในภาวะวิกฤตินี้ โดยในตอนนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ เนื่องจากในหลายชุมชนมีประชาชนจำนวนมาก การตรวจคัดกรองเชื้อเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเป็นการหยุดการแพร่กระจายโควิดได้อีกทางหนึ่ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s