87 ปี โพธิพงษ์ ล่ำซำ และมูลนิธิมาดามแป้ง ทำบุญครั้งใหญ่ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม 4.8 ล้านบาท #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/588735

87 ปี โพธิพงษ์ ล่ำซำ และมูลนิธิมาดามแป้ง ทำบุญครั้งใหญ่ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม 4.8 ล้านบาท

87 ปี โพธิพงษ์ ล่ำซำ และมูลนิธิมาดามแป้ง ทำบุญครั้งใหญ่ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม 4.8 ล้านบาท

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธาน กก.บ.เมืองไทยประกันภัยและเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมภรรยา ยุพา ล่ำซำ,นวลพรรณ ล่ำซำ และ สาระ ล่ำซำ บริจาคเงินสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ล้านบาทโดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ

ครอบครัว “ล่ำซำ” ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 4,800,000 บาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 87 ปีของ โพธิพงษ์ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย และเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมภรรยา ยุพา ล่ำซำ บุตรสาว นวลพรรณ ล่ำซำและบุตรชาย สาระ ล่ำซำ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดย โพธิพงษ์-ยุพา ล่ำซำ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4 แห่ง รวม 4,000,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตรศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ,มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ฉันชายสิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ, มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราชจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ และบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลเวียนสูงจำนวน5 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาด้วยการมอบเครื่องไตเทียมช่วยฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Nikkiso รุ่น DBB-07 จำนวน 1 เครื่องมูลค่า 800,000 บาท โดยมี นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และพญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง อายุรแพทย์โรคไต เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีสภาวะไตไม่สามารถทำงานได้หรือไตวายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปบริจาคเงินสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 1 ล้านบาท โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบ

บริจาคเงินสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 1 ล้านบาท โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นผู้รับมอบบริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช 1 ล้านบาท

บริจาคเงินสมทบทุน มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช 1 ล้านบาทรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณโพธิพงษ์-ยุพา ล่ำซำ
ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง และ มูลนิธิมาดามแป้ง โดย
นวลพรรณ ล่ำซำ ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรี-อยุธยาโพธิพงษ์-ยุพา ล่ำซำ ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง และ มูลนิธิมาดามแป้ง โดย นวลพรรณ ล่ำซำ ประธาน กรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรี-อยุธยาโพธิพงษ์-ยุพา ล่ำซำ
ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง และ มูลนิธิมาดามแป้ง โดย
นวลพรรณ ล่ำซำ ประธาน
กรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรี-อยุธยาโพธิพงษ์-ยุพา ล่ำซำ ร่วมบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง และ มูลนิธิมาดามแป้ง โดย นวลพรรณ ล่ำซำ ประธาน กรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรี-อยุธยา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s