“คปก.” มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ “ส.ป.ก.” หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน “เกษตรกร” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475223

“คปก.”มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่”ส.ป.ก.”หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน”เกษตรกร”

20 กรกฎาคม 2564 – 18:14 น.

“คปก.” มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่”ส.ป.ก.”หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน”เกษตรกร”

วันที่ ๒oกรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินและการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

"คปก."มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่"ส.ป.ก."หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน"เกษตรกร"
"คปก."มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่"ส.ป.ก."หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน"เกษตรกร"

“ในที่ประชุม คปก. มีการอนุมัติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖ เมตร จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๓.๓๒ กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย ระยะทาง ๔.๖๘๒ กิโลเมตร ณ บ้านไผ่สีทอง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นต่อไป”ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ขณะที่การอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนบ้านวังใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง การสร้างโรงเรียนบ้านกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

นอกจากนั้นยังอนุญาตให้สร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแทในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้สร้างวัดป่า ได้แก่ วัดป่าอัมพวัน จ.สุรินทร์, วัดป่าสัมปันนาราม (ธ) (วัดป่าหนองหิน) จ.นครราชสีมา, วัดป่าโนนสังข์ จ.สกลนคร

"คปก."มีมติอนุมัติพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่"ส.ป.ก."หวังพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลาน"เกษตรกร"

ส.ป.ก.ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่องทั้งแหล่งน้ำ ถนน การอนุญาตใช้ที่ดินสร้างสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลานเกษตรกร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ยังรวมไปถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s