“ประวิตร” ย้ำทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับ “ศอ.บต.” ช่วยเหลือประชาชน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475175

“ประวิตร” ย้ำทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับ”ศอ.บต.”ช่วยเหลือประชาชน

20 กรกฎาคม 2564 – 14:55 น.

“ประวิตร” ย้ำทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับ “ศอ.บต.” เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ติดตามความก้าวหน้าเรื่องสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 6 เรื่อง

ได้แก่ การช่วยเหลือแรงงาน ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 การแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร การเร่งช่วยเหลือซื้อเรือประมงในพื้นที่ จชต. ออกนอกระบบ และการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ “เมืองต้นแบบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”

พลเอก ประวิตร กล่าวอีกว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบการขยายผลโครงการออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่การอนุมัติหลักการ โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่

“และโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต. โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกับ ศอ.บต. เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  แสดงความคิดเห็นหนุนแนวคิดว่าประเทศไทยอาจจะนำอู๋ฮั่นโมเดล มาใช้กับประเทศไทยในาภวะวิกฤติโควิด-19 แต่ทั้งหมดนี้ ยังไม่ได้ข้อยุติในระดับนโยบาย คาดว่าจะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s