“ปิยกุล บุญเพิ่ม” ผงาดนั่งเก้าอี้ “ประธานศาลฎีกา” หญิง คนที่ 2 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475368

“ปิยกุล บุญเพิ่ม” ผงาดนั่งเก้าอี้ “ประธานศาลฎีกา”หญิง คนที่ 2 

21 กรกฎาคม 2564 – 16:58 น.

ที่ประชุม ก.ต เห็นชอบ ให้”ปิยกุล บุญเพิ่ม” ประธานศาลอุทธรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง”ประธานศาลฎีกา”หญิงคนที่ 2  มีผล 1 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 นี้ เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย 

โดยที่ประชุมก.ต.ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ซึ่งพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมหรืออนุกรรมการตุลาการ(อ.ก.ต.)

ซึ่งที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา มีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

สำหรับประวัติ“นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม” ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

– จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

– หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่ 

– ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม  2562

– ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560

– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม58 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่

–  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม 2546

–  มหาวชิรมงกุฎ    วันที่ 5 ธันวาคม 2543

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนใหม่ ถือว่า เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของวงการตุลาการของไทยซึ่งจะดำรงตำแหน่ง 1 ปี ต่อจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s