พบ Moderna ใช้จริงมีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้ออัลฟา-เบตา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/658514

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 17:40 น.

พบ Moderna ใช้จริงมีประสิทธิภาพสูงต่อเชื้ออัลฟา-เบตาการใช้งานจริงในการ์ตาพบวัคซีน mRNA ของ Moderna มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันสายพันธุ์อัลฟาได้ 100% ป้องกันสายพันธุ์เบตาได้ 96.4%

งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine โดยทีมนักวิจัยของการ์ตาระบุว่า วัคซีนชนิด mRNA ของ Moderna (mRNA-1273) มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟา (B.1.1.7) ซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษ และสายพันธุ์เบตา (B.1.351) ซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบแสดงหรือไม่แสดงอาการ รวมทั้งป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างดี แม้จะฉีดเพียงเข็มเดียวก็ตาม

หลังจากฉีดเข็มแรก 2 สัปดาห์ประสิทธิภาพยังไม่มากนัก แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ทันทีก่อนการฉีดเข็มที่ 2

ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อสายพันธุ์อัลฟาอยู่ที่ 88.1% หลังฉีดเข็มแรก และเพิ่มเป็น 100% หลังฉีดเข็มที่ 2 ส่วนสายพันธุ์เบตาอยู่ที่ 61.3% หลังฉีดเข็มแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 96.4% หลังฉีดเข็มที่ 2 ป้องกันอาการป่วยหนัก ป่วยวิกฤต และเสียชีวิตได้ 81.6% และ 95.7% หลังจากฉีดเข็มแรกและเข็มที่ 2 ตามลำดับ

การ์ตาเริ่มฉีดวัคซีนของ Moderna เข็มแรกเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2020 แต่การฉีดวัคซีนดังกล่าวแก่คนหมู่มากเริ่มต้นเมื่อช่วงปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อสายพันธุ์อัลฟาและเบตาระบาดหนักในการ์ตา นับเป็นโอกาสดีในการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการใช้งานจริงต่อสายพันธุ์ที่น่ากังวลทั้งสองสายพันธุ์

โดยระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2020-10 พ.ค. 2021 ชาวการ์ตา 256,037 คนได้รับวัคซีนของ Moderna อย่างน้อย 1 เข็ม และ 181,304 คนได้รับครบทั้งสองเข็ม

Photo by Joseph Prezioso / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s