“วัชระ” ยื่น “ป.ป.ช.” ไต่สวน “บิ๊ก กกต.” กล่าวหา “นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475008

“วัชระ”ยื่น”ป.ป.ช.”ไต่สวน “บิ๊ก กกต. ” กล่าวหา”นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว “

19 กรกฎาคม 2564 – 13:47 น.

อดีต ส.ส.ปชป.’วัชระ เพชรทอง’ยื่น ป.ป.ช.ไต่สวน “บิ๊ก กกต.” กล่าวหานำรถหลวงใช้ส่วนตัว-จัดงานวันเกิดดื่มสุราในสำนักงานฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ดำเนินการไต่สวนกรรมการการเลือกตั้ (กกต.)รายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ส่วนตน และนำรถยนต์ทางราชการไปงานทำบุญ และงานไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงมีการจัดงานวันเกิด กินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสำนักงาน กกต.ด้วย

นายวัชระ กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการ กกต.พบพฤติกรรมหลายอย่างประกอบด้วย การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในวันเดินทางเป็นกรณีที่ผู้เบิกจ่ายอ้างว่าเข้าร่วมประชุม กกต.ในช่วงเช้าและเดินทางในช่วงบ่ายหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งโดยได้รับเบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยงภายในวันเดียวกันขัดต่อระเบียบและจริยธรรม

มีการเบิกจ่ายรายการเดินทางไม่สมเหตุสมผลโดย กกต.รายนี้ มีการเดินทางทุกอาทิตย์ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งวันหยุดราชการโดยมีการขออนุมัติเบิกจ่ายตลอดทุกครั้งที่เดินทาง เมื่อเทียบกับ กกต.คนอื่น ๆ แล้วไม่ได้มีการเดินทางบ่อยครั้งและไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณมากถึงขนาดนี้ โดยมีการเดินทางครบ 77 จังหวัดตั้งแต่ปีแรกที่ดำรงตำแหน่งทั้งนี้มีเอกสารการเบิกจ่ายชัดเจน

นายวัชระ กล่าวอีกว่า มีการเบียดบังเวลาราชการไปตีกอล์ฟที่เขาใหญ่เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 โดยใช้รถรับรองของ กกต. ทั้งที่เป็นภารกิจส่วนตัวและในการเดินทางยังเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนอื่น ๆ และนำพนักงานส่วนกลางไปรับใช้ด้วย

นอกจากนี้ยังนำรถรับรองไปใช้ส่วนตัวในการทำบุญกับครอบครัวที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 และร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2563 โดยทั้ง 2 งานมีภาพถ่ายปรากฎหลักฐานชัดเจน รวมทั้งการเป็นประธานงานทอดผ้าป่าวัดโคกมะตูมเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2564 ที่ขออนุมัติเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนครสวรรค์เพื่อตรวจหน่วยเลือกตั้งเพียงหน่วยเดียว

นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 3 เม.ย. 2564 กกต.รายนี้เดินทางไปประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษ (งานเชงเม้ง) โดยใช้รถตู้รถรับรองและมีพนักงาน กกต. เดินทางไปร่วมทั้งนี้การเดินทางไปราชการในวันทำการและวันหยุดเป็นเหตุให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้พักผ่อนต้องคอยดูแลหากไม่ได้รับการดูแลที่ดีก็จะมีผลต่อความก้าวหน้าโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่า กกต. จังหวัดจะเตรียมการต้อนรับพาไปวัดที่ท่องเที่ยวโดยไม่ได้สนใจในภารกิจ

“นอกจากนี้ยังมีการทำผิดกฎหมายเรื่องการดื่มสุราในสถานที่ปฏิบัติงานราชการคือที่สำนักงาน กกต. โดยมีการจัดเลี้ยงฉลองวันเกิดภายในสำนักงาน ถือเป็นการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าขัดต่อข้อ 7 ของมาตรฐานจริยธรรม และข้อ 8 แสวงหาประโยชน์อันมิชอบเพื่อตนเอง เป็นการฝ่าฝืนที่ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามข้อ 27 จึงเห็นว่าอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. ที่จะตรวจสอบและขอให้กันพนักงาน กกต.ที่ร้องเรียนเป็นพยานด้วย” นายวัชระ กล่าว

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s