สิงคโปร์จะบริจาควัคซีนโควิดผ่านโครงการ COVAX #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/658259

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 17:30 น.

สิงคโปร์จะบริจาควัคซีนโควิดผ่านโครงการ COVAXสิงคโปร์เล็งจะบริจาควัคซีน Covid-19 ผ่านโครงการ COVAX

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า สิงคโปร์จะบริจาควัคซีนป้องกัน Covid-19 ส่วนเกินของประเทศผ่านโครงการ COVAX ที่จัดหาวัคซีนสำหรับประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ลีเซียนลุง ขอให้ประเทศอื่นที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรจำนวนมากแล้วช่วยกันบริจาคด้วย

อย่างไรก็ดี ลีเซียนลุงไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะเริ่มบริจาคเมื่อใดและจำนวนใด

นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมออนไลน์กับผู้นำประเทศกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ลีเซียนลุงยังขอให้ร่วมมือกันเพื่อตรียมพร้อมสำหรับการระบาดครั้งใหญ่ครั้งต่อไปด้วย

“Covid-19 จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หรือโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดที่โลกจะต้องเผชิญ” ผู้นำสิงคโปร์กล่าว “เราต้องการกลไกการกำกับดูแลและการเงินระดับโลกที่คล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สามารถอุดช่องว่างในความมั่นคงด้านสุขภาพของโลกได้อย่างรวดเร็ว”

AFP PHOTO/ MOHD FYROL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s