“เลขาฯสมช.” แย้มเล็งใช้ “อู่ฮั่นโมเดล” ปิดเมืองคุมเชื้อ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/475112

“เลขาฯสมช.”แย้มเล็งใช้”อู่ฮั่นโมเดล”ปิดเมืองคุมเชื้อ

20 กรกฎาคม 2564 – 06:30 น.

เลขาฯสมช.”พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ “ย้ำชัด”เคอร์ฟิว” ห้ามออกจากบ้านส่วนกลางวันขอให้งด เล็งล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ งัด”อู่ฮั่นโมเดล”

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขา สมช. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เปิดเผยถึงประเด็นการเตรียมแผนรองรับหากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ลด ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการไว้ในทุกสถานการณ์สำหรับ”โมเดลอู่ฮั่น“เป็นข้อพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้พูดถึงโมเดลนี้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างไรซึ่งศบค.มีความพร้อมในทุกกรณี

พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่าสำหรับการ”ล็อกดาวน์ชนิดเต็มรูปแบบนี้ มองหลายปัจจัยทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อ ตัวเลขสถานพยาบาลที่มีอยู่และปัจจัยในแง่เศรษฐกิจ มองทุกมิติไม่ได้มองด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียว

“การใช้มาตรการที่เข้มข้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนและขอให้ทุกคนร่วมมือ 14 วัน เพื่อให้มาตรการปฏิบัติต่างๆ ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายขึ้น จะได้ผ่อนคลายเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน”

เมื่อถามถึงมาตรการที่ไม่ให้ประชาชนออกมาในเวลากลางวันถือเป็นการขอความร่วมมือหรือคำสั่งห้าม  พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า“ห้วง”เคอร์ฟิว”เราจะใช้คำว่าห้ามเลยแต่ในช่วงของ”นอกเคอร์ฟิว”ยังมีความจำเป็นต้องเน้นในบางกิจการและบางกิจกรรมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอใช้คำว่า”ให้งด” ให้หลีกเลี่ยงเพราะเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไปอาจจะจำเป็นต้องใช้คำว่าห้ามเมื่อถึงคำว่าห้ามแล้วคงมีกิจการกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นน้อยกว่านี้มาก”

เมื่อถามว่า กรณีประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะเดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ได้ห้ามการโดยสารทางเครื่องบินแล้ว ยังสามารถเดินทางโดยการขับรถได้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า สำหรับประเด็นนี้แบ่งได้เป็นหลายกรณีคือ ตามปกติการฉีดวัคซีนจะฉีดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเว้นแต่ได้รับนัดให้มาฉีดในกรุงเทพฯ ถ้ามีใบนัดหรือมีหลักฐานแสดงการนัด ก็ขอให้แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อยกเว้นตามข้อกำหนด 

เมื่อถามว่าการเปิดสถานพยาบาลได้ตามข้อกำหนดนั้น รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ด้วยหรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า รวมโรงพยาบาลสัตว์ด้วย เพราะเป็นกิจการด้านบริการสาธารณสุขและแง่มนุษยธรรม 

พล.อ.ณัฐพล ยังชี้แจงข้อสงสัยว่าการระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เอาอยู่หรือไม่ ว่าในแง่ของศบค.ได้ชี้แจงมาหลายครั้งแล้วว่าความสำเร็จในการควบคุมโรคประกอบด้วย3ส่วน คือ

1.หน่วยงานภาครัฐ ต้องเข้มข้นจริงจังมีความปราณีตในการควบคุมโรค

2.เอกชนผู้ประกอบการให้การสนับสนุนตามมาตรการที่ศบค. กำหนด

3. ประชาชนให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน   

4.ที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้มาตรการต่าง ๆ เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพได้ คือ สื่อมวลชนในการทำความเข้าใจกับประชาชน ช่วยขยายผลไปจะทำให้มาตรการต่าง ๆ มีประสิทธิผล

“เพราะฉะนั้น ถ้าทั้ง 4 ส่วนนี้ ให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ศบค.คาดว่า สถานการณ์น่าจะเอาอยู่แต่ถ้าลำพัง ศบค. อย่างเดียวต่อให้มีมาตรการที่เข้มงวดอย่างใดก็ตาม  อีก3ส่วนไม่ได้ให้ความร่วมมือ ศบค.คิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s