บิ๊ก กพฐ.ติดตามผลป้องกันโควิดในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับมือ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/589373

บิ๊ก กพฐ.ติดตามผลป้องกันโควิดในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับมือ

บิ๊ก กพฐ.ติดตามผลป้องกันโควิดในสถานศึกษาเพื่อพร้อมรับมือ

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.34 น.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ครั้งที่ 14/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM ว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในส่วนของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ สพฐ.เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลช่วยเหลือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้มีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 123,601 ราย แบ่งเป็นครู 113,653 ราย และบุคลากร 9,948 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 22,998 ราย แบ่งเป็นครู 19,319 ราย และบุคลากร 3,679 ราย ซึ่งจะดำเนินการเร่งรัดให้ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนจนครบทั้งประเทศต่อไป

นายอัมพร กล่าวต่อว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการระบาดไปทั่วประเทศ จนทำให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย สพฐ. ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดเป็นจำนวนมาก มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระยะต้น ไม่รุนแรง (หรือระดับสีเขียว) เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่รักษาขั้นเบื้องต้น ซึ่งจากการรายงานข้อมูลล่าสุด พบว่าในขณะนี้มีการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว รวมทั้งสิ้น 276 โรงเรียน

“สพฐ.ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาใน 2 กรณี ได้แก่ ในกรณีที่มีอาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษาที่ยุบรวม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามได้ และในกรณีที่สถานศึกษาไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (ON-SITE) หรือการเรียนที่โรงเรียน เมื่อมีคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคม” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s