สพม.สุโขทัย มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/589264

สพม.สุโขทัย มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564

สพม.สุโขทัย มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์การศึกษาดูงาน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา และคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s