อาชีวะอุบลฯรังสรรค์รถบุษบกอัญเชิญเทียนหลวง-ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/589457

อาชีวะอุบลฯรังสรรค์รถบุษบกอัญเชิญเทียนหลวง-ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

อาชีวะอุบลฯรังสรรค์รถบุษบกอัญเชิญเทียนหลวง-ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 21.47 น.

21 กรกฎาคม 2564 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรม คณะคหกรรม ร่วมกันเคลื่อนย้ายขบวนรถบุษบก จากพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบให้กับทางจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ที่ประดิษฐานจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปมณฑลพิธีศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

และจะมีพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ ที่ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีศาลาจตุรมุขทุ่งศรีเมือง อัญเชิญไปถวาย ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเมืองดอกบัวงาม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบสืบสานงานประเพณีผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ชื่อว่า “ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564

สำหรับการจัดทำรถบุษบกเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประดับตกแต่งรถบุษบกให้สวยงามและสมพระเกียรติ เป็นประจำทุกปี โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู นักการภารโรง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาคหกรรม คณะวิชาศิลปกรรม ร่วมกันรังสรรค์ความงดงามอย่างลงตัว

โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วัน ตั้งแต่กระบวนการขึ้นโครงสร้างของตัวรถตกแต่งด้านข้างและด้านหน้าด้วย ด้วยงานศิลปะสลักลวดลายไทยสวยงามแนวคิดที่ชื่อ “นาคเริงวารี” สื่อถึง พญานาคเล่นน้ำ ด้วยความเชื่อถือศรัทธาของคนอีสานที่ว่า พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ ความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล ความอุดมสมบูรณ์ มีอยู่ มีกิน อีกด้วย และเพิ่มเสน่ห์ของความสวยงามของขบวนรถบุษบกด้วยการประดับตกแต่งดอกไม้โดยรอบบริเวณรถบุษบก นับเป็นอีกความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s