ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนกันยายน 2561 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ข่าวเกษตรรุ่น 23

อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Emmeral KU23 55st Anniversary 2506-2561

๕๕ ปีที่พบกันความสัมพันธ์ไม่เสื่อมคลาย 

ฉบับเดือน กันยายน 2561 ฉบับ วันสืบ นาคะเสถียร(1 กย.) วันศิลป์ พีระศรี(15กย.) วันโอโซนสากล(16กย.) วันมหิดล(24 กย.) วันทะเลโลก/วันท่องเที่ยวโลก(27กย.)

ทีมล่องใต้เยี่ยมชม Satun Geopark ได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีเยี่ยมจากเจ้าภาพ KU.23 ภาคใต้

สังสรรค์เดือนสิงหา ต้อนรับอาคันตุกะจากเมกา2 คน ชัยทัศน์และมณฑล

วันชัย  จันทร์ฉาย  รายงาน

อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

1 thought on “ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนกันยายน 2561 #SootinClaimon.Com

  1. Pingback: ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนตุลาคม 2561 #SootinClaimon.Com | SootinClaimon.Com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s