ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนพฤศจิกายน 2561 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ข่าวเกษตรรุ่น 23

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Emmeral KU23  55st Anniversary 2506-2561

๕๕ ปีที่พบกันความสัมพันธ์ไม่เสื่อมคลาย 

ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561 ฉบับ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง(14 พย.) วันกองทัพเรือ(20 พย.) วันลอยกระทง(22 พย.) วันประถมศึกษาแห่งชาติ(25 พย.) วันสาธรณสุขแห่งชาติ/วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ(27 พย.)

RIP แด่ จิตติวรรณ(สุจิต) มหิสรากุล(สันติวิชช์)

เนื่องจากวันที่ 21-25 คค. มก.มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรการจราจรในเกษตรก็เลยตับคั่งพวกเราบางคนกลัวก็เลยงดสังสรรค์ ส่วนคนที่คิดจะไปก็ต้องออกเช้าเช่นบุญชุม ที่ต้องหาที่จอดรถและขนอุปกรณ์ในการเล่นดนครี ตอนจอดรถตอนขยับเกกล็กกั้น เท้าตายหัวขมำไปกระแทกกับเหล็กกั้นคิ้วแตก ปกติวันธรรมดาสามารถไปให้สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยเย็บให้ได้ แต่เนื่องจากช่วงนั้นมีพิธีพระราทานปริญญา จนท.ก็ต้องถอนกำลังไปอยู่ที่อาคารจักร์ฯหมด บุญชุมเลยต้องขับรถไปเญ้บแผลที่ รพ.ชลประทาน ตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้กำลังเก็บตัวโดยมี Mr. Johny เป็นเทรนเนอร์อยู่ วันที่ 23 นี้เจอกัน

ที่ห้องอาหาร สหโภชน์เดือนตค. มีผู้นำสินค้ารูปแบบใหม่มาเสนอขายเป็นข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ พันธ์ ข้าวหอมธรรมศาสตร์ มีทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องชาวนาอดีตเป็นอาจารย์มช.ทั้งสามีและภรรยา หลังเกษียณลงมาทำนารูปแบบคล้ายๆทฤษฎีใหม่และปลูกแบบอินทรีย์ที่อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ตอนนี้ก็ขึ้นๆล่องๆ อ่างทอง- เชียงใหม่ –อ่างทอง ภรรยาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพวกเราบอกใบ้แค่นี้หลายคนคงนึกออก สามีเป็นรุ่นพี่ KU.21 สามีอดีตประธาน English club มก.อดีตขรก.กรมพัฒนาที่ดินแล้วโอนไปเป็นอาจารย์มช.จนเกษียณแล้วหันมาเป็นชาวนาตอนนี้ เพื่อนคนนี้ก็คือ ** เรณุ (เสียงไทย)ปิ่นทอง ** นั่นเอง สามีก็คือ ดร.จิตติ ปิ่นทอง

เมื่อเดือนตค.เราออกข่าวว่าภรรยาเราถูกมอบหมายให้เป็นประธานทอดกฐิน 1 กอง ชื่อวัด ป่าตาล อยู่ที่ ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 4 พย.61 ที่ถูกมอบหมายให้เป็นปธ.ทอดกฐินวัดนี้ก็เพราะเจ้าอาวาสเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ยายเรา ท่านมาบูรณะวัดร้างขึ้นมาได้ลงหลักปักฐานไปแล้วเป็นบางส่วนโดยเฉพาะโบสถ์ได้ขึ้นโครงแล้ว ต่อไปจะต้องต่อเติมหลังคา พื้น ประตูหน้าต่างซึ่งจะต้องใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งทางวัดและศิษย์เก่าจึงขอให้ภรรยาเราระดมทุนเพื่อต่อเติมหลังคาโดยตั้งเป้าไว้ ล้านแปดแสน เมื่อถึงเวลาทอดกฐินจริงฟด้วยแรงศรัทธาของผู้มีจิตกุศลทั้งหลายรวมทั้งเพื่อนได้ช่วยกันบริจาคเงินทอดกฐินใกองของภรรยาผมเป็นเงิน สองล้านกว่าบาท รวมกับผู้มีจิตศรัทธากองอื่นๆแล้วได้ ลองล้านแปดแสนกว่าบาท โดยมีรายชื่อของเพื่อนๆที่ร่วมทำบุญครั้งนี้คือ

ยอดเงินทำบุญทอดกฐินวัดป่าตาลสายเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 23ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

1.คุณปรานี วสุตตมรัต 3,000 บาท 2.รศ.ลาวัลย์ เบญจศีล 1,000 บาท

3.คุณดาราวรรณ วุฒาพิทักษ์ 1,000 บาท 4.อาจาร์ยวิจิตรา พูนเพิ่มทรัพย์ 1,000 บาท

5.ดร.กฤษฎา-ดร.วณี สัมพันธารักษ์ 1,000 บาท 6.คุณ.ลัดดา เอกะวิภาค 1,000 บาท

7คุณบุญชุบ –อัจฉรา บุญทวี (ต้นรวงผึ้ง 2 ต้น+ เหลืองทองอุไร 17 ต้น)) ปัจจัย 1,000 บาท

8.คุณประดิษฐ์ พีระมาณ 1,000 บาท 9.คุณเฉิดโฉม กะลัมพะเหติ 500 บาท

10.คุณยาวนุช หงษรานนท์ 500 บาท 11.คุณวราภรณ์ ทองสัมฤทธ์ 500 บาท

12.ดร.ชาญชัย ยาวุฒิ 500 บาท 13.ดร.ศรัณย์ วรรธนฉริยา 500 บาท

14.ดร.สงคราม ธรรมิญช 500 บาท 15.คุณวรรณรัตน์ โททอง 500 บาท

16.คุณเรณู- ดร.จิตติ ปิ่นทอง 500 บาท 17.คุณยุพาพรรณ จุฑาทอง 300 บาท

18.คุณสวัสดิ์ –พึงพิศ ดุลยพัชร์ (ต้นรวงผึ้ง 1 ต้น) 300 บาท

19.ดร.สายพิน มณีพันธ์ 200 บาท 20.คุณชาญ มงคล 100 บาท

21.คุณอรุณี วงศ์กอบรัษฏ์ 100 บาท 22.คุณระเบียบ ละไมเสถียร 100 บาท

23.คุณสุวพันธ์ รัตนรัตน์ 100 บาท 24.คุณอุษา มโนมัยพันธ์ 2,500 บาท

25.คุณบุญล้อม หะนิลณี 1,500 บาท 26.คุณวาสนา วรมิศร์ 1,000 บาท

27.รศ.ดร.ศิวาพร ศิวเวช 1,000 บาท 28.ศ.ดร.เลขา มาโนช 1,000 บาท

29.คุณบุญญนิจ จันทิมางกูร 1,999 บาท 30.คุณกาญจนา สิงหอำไพ ปัจจัย 1,000 บาท

31.คุณก่อเกียรติ-ปทุม เกษรศิริ 1,000 บาท

32.ครอบครัวคุณกาญจนา สิงหอำไพบริจาคต้นตาล16 ต้นไม้มงคลอีก 7 ต้นและค่าขนส่งมูลค่า 20,000 บาท

รวม 35,699 บาท

รวมยอดผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินครั้งนี้ทั้งสิ้น 2,860,661 บาท

ขออนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย กับทั้งอานิสสงส์แห่งการบริจาคนี้ จงเป็นพลวปัจจัยบันดาลและอภิบาลท่านให้ปราศจากสรรพโรคาพาธ บำราศอุป์ทวันตราย และเจริญด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ

ก่อนวันทอดกฐินสองสามวัน ** อิ๋ง- อิ๋ง ** โทรมาบอกผมว่าได้สั่งต้นไม้จากอุบลฯบ้านเกิด จะเอาไปปลูกที่ปากช่องก็เลยถามเจ้าของร้านขายกล้าไม้ว่ามีต้นตาลขายไหมจะเอาไปปลูกที่นครสวรรค์เจ้าของร้านกล้าไม้บอกว่ามีครับแต่ต้องไปล้อมแล้วขุดไปปลูก ** อิ๋ง- อิ๋ง ** ก็ตกลงสั่งเขาก็ไปล้อมลัวขุดไปส่งที่ วัดเมื่อวันที่ 6 พย.หลังวันทอดกฐินเพียง 2 วันจำนวนต้นตาล 1 คันรถมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง 16 ต้น และทางเจ้าของร้านกล้าไม้ได้บริจาคไม้มงคลอีก 7 ต้นประกอบด้วบ มั่งมี 2 ต้น พะยอมแดง 2 ต้น เสม็ดแดง 2 ต้น กันเกรา 1 ต้น เจ้าของร้านกล้าไม้รู้สึกมีอัธยาศัยใจดีและมีใจบุญด้วยจากการที่ได้คุยทางโทรศัพท์ หากมีใครสนใจต้นไม้ลองติดต่อไดที่

ดาบตำรวจสันติ พลเหลา โทร 099 913 6172

ส่วนอภิมหากฐินที่จ.ตราดที่มี ** ลัดดา – แม่หมี ** นำทัพไปทอดเมื่อปลายเดือนตุลาฯก็คงสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพราะเป็นวัดที่มีท่านเจ้าคุณระดับสมเด็จควบคุมดูแลอยู่และเป็นวัดที่ KU.23 รุ่นเราระดมทุนซื้อกล้าไม้ไปปลูกระดับสวนพฤกษศาสตร์ไปเลยโดยมีผู้เชี่ยวชาญ ** บุญชุบ **จัดหาพันธุ์และจัดผังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

หลังจากจบจากทัวร์ปักษ์ใต้บ้านเราก็มีคนเสนอว่าให้มีการจัดสังสรรค์รุ่นไปยังภาคต่างๆ ตอนนี้ได้มีการกำหนดเมืองที่จะไปแล้วคือเมืองเลย เมืองที่เกือบเลยอีสาน และเกือบเลยภาคเหนือและเกือบเลยประเทศไทยมีอำเภอเชียงคานที่เคยเป็นเมืองที่ Slow life ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย มีประเพณีท้องถิ่นคือผีตาโขน หากใครสนใจวันสังสรรค์ที่ 23 พย.นี้ ** อิ๊ด – พึงพิศ **จะมีรายละเอียดไปแถลงหรือติดต่อได้อีกคนคือคนเมืองเลย ** แต๋ว – วรรณรัตน์ **ครับ

อย่าลืม สังสรรค์เดือนพย.2561 พบกันที่ห้องอาหาร สหโภชน์ เช่นเดิมนะครับ

วันชัย  จันทร์ฉาย  รายงาน

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s