ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนธันวาคม 2562 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ข่าวเกษตรรุ่น 23

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Emmeral KU23  57 Anniversary 2506-2562

๕๗ ปีที่พบกันความสัมพันธ์ไม่เสื่อมคลาย

ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 ฉบับ วันเอดส์โลก/ วันดำรงราชานุภาพ(1 ธค.) วันคนพิการสากล (3 ธค.) วันสิ่งแวดล้อมโลก(4 ธค.) วันพ่อแห่งชาติ/วันดินโลก(5 ธค.) วันรัฐธรรมนูญ/วันสิทธิมนุษย์สากล (10ธค.) วันกีฬาแห่งชาติ(16ธค.) วันX-Mas(25ธค.) วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ(26ธค.) วันพระเจ้าตากสินหาราช(26ธค.) วันหยุดพิเศษปีใหม่(30ธค.) วันสิ้นปี (31ธค.)

สะใภ้วน.(ณรงค์-เตี้ย-ชาญชัย)
อ.ติ๋ว อ.ปิ๋วแป๋ว และอ.ชาญชัย
วินิดา และ ฉันทนา
สุพรรณี โม่ง และกนิษฐ์
คนตัวเล็กมาเจอกัน อ.เปี๊ยก+อรวรรณ
คนเกิดเดือนพฤศจิกายน
เตี้ย-ดร.ศรัณย์-เจ้าสัววิบูลย์
รายการชุมนุมคุณแม่บ้าน
ลูกศิษย์ อ.ตุ๊กมาลาเพื่อนอาจารย์

วันชัย  จันทร์ฉาย  รายงาน

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s