ข่าวเกษตรรุ่น 23 เดือนมีนาคม 2563 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ข่าวเกษตรรุ่น 23

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Emmeral KU23  57 Anniversary 2506-2563

๕๗ ปีที่พบกันความสัมพันธ์ไม่เสื่อมคลาย

ฉบับเดือน มีนาคม 2563 ฉบับ วันสัตว์ป่ าและพืชป่ าโลก(3 มีค.) วันนักข้าว(5 มีค.) วันสตรีสากล(8 มีค) วันช้างไทย(13 มีค.) วันคณิตศาสตร์โลก(14 มีค.) วันนอนหลับโลก(15 มีค.) วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(20 มีค.) วันกวีนิพนธสากล/วันป่าไม้โลก(20 มีค.) วันน้ำโลก(22 มีค.) วันอุตุนิยมสากลโลก(23 มีค.) วันวัณโรคโลก(24 มีค.) วันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว(31 มีค.)

เจ้วาสเป็นตัวแทนตัด cake วันเกิดให้คนเกิดเดือนกุมภา

ท่านประธานกับท่านนายพล
หางเครื่องสั่งตรงมาจากแปดริ้ว
conductor ควบคุม DJ ให้ร้องดีๆ
เด็กเตรียมห้องเดียวกันมาร้องเพลง
DJ ถือโอกาศร้องคู่สาวสวย
ฟังหูไว้หู
วันนี้ DJ ขอยอมแพ้

วันชัย  จันทร์ฉาย  รายงาน

คลิก อ่านข่าว KU23-2506 ทั้งหมด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s