ศธ.ลดการสอบ-การบ้าน-เวลาเรียนหน้าจอ เพื่อลดความเคลียดผู้เรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/599142

ศธ.ลดการสอบ-การบ้าน-เวลาเรียนหน้าจอ เพื่อลดความเคลียดผู้เรียน

ศธ.ลดการสอบ-การบ้าน-เวลาเรียนหน้าจอ เพื่อลดความเคลียดผู้เรียน

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.08 น.

“ตรีนุช”ชี้ ศธ.ลดการสอบ-ลดการบ้าน-ลดเรียนหน้าจอนานๆ เพื่อลดความเคลียดผู้เรียน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการจีน ประกาศเด็กอายุ 6 – 7 ปี หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต้องสอบข้อเขียน และห้ามไม่ให้มีการบ้านเด็กประถม 1 ว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามลดการสอบ วันและประเมินผลผู้เรียนไปหลายอย่างแล้ว เช่น ลดการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (การประเมิน NT) ,  การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (การประเมิน RT) และการสอบโอเนต โดยดูตามบริบทของประเทศไทยเราเป็นหลัก สิ่งที่ ศธ.ทำได้ตอนนี้ในเรื่องขบวนการสอบ ได้มีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด ซึ่งจากเดิมเด็กต้องสอบ ศธ.ก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผล โดยให้ครูมอบเป็นชิ้นงาน โครงงาน โปรเจ็คงาน เขียนงาน ให้นักเรียนไปทำ แล้วประเมินดูว่าเด็กมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรมากกว่าเน้นให้เด็กทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว

“แต่ละประเทศก็มีบริบทไม่เหมือนกัน และประเทศไทยก็มีสภาพแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันด้วย บางพื้นที่เปิดเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ได้ ดังนั้น ศธ.จึงได้ปรับไปตามสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ปรับทั้งรูปแบบการเรียน ขบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น โดยให้ลดการบ้าน ลดการเรียนหน้าจอเป็นเวลานานๆ เรียนเท่าที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อลดความกังวลและความเคลียดของผู้เรียน ทั้งหมดนี้ ศธ.ได้ให้เป็นหลักการกับโรงเรียนไปพิจารณาแล้ว” น.ส.ตรีนุช กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s