ฉลุย 264 : 208 สภาผู้แทนฯลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ “นายกฯ” และรมว.กลาโหม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/481914

ฉลุย 264 : 208 สภาผู้แทนฯลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ “นายกฯ” และรมว.กลาโหม

04 ก.ย. 2564

ฉลุย 264 : 208 สภาผู้แทนฯ ลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกฯ” และรมว.กลาโหม ส่วน 5 รัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. -สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน -ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม -เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ -ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว. ดีอีเอสฯ ผลลงมติฉลุยเช่นกัน

เมื่อเวลา 10.00 น. สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติตามที่ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกฯ”และ รมว.กลาโหม

โดยผลการลงมติปรากฏว่า  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้รับคะแนนไว้วางใจ  264:208 เสียง    ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกฯและรมว.กลาโหม ต่อไปได้ 

โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม   มีดังนี้

ลงมติไว้วางใจ  264 เสียง

ไม่ไว้วางใจ      208 เสียง

งดออกเสียง       3   เสียง

ฉลุย  264  :  208 สภาผู้แทนฯลงมติไว้วางใจ พล.อ. ประยุทธ์ "นายกฯ" และรมว.กลาโหม

ส่วนผลการลงมติคะแนนรัฐมนตรีคนอื่น ๆ มีดังนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข

ได้คะแนนไว้วางใจ 269 ต่อ 196  งดออกเสียง 11 เสียง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้คะแนนไว้วางใจ 263 ต่อ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้คะแนนไว้วางใจ 269 ต่อ 195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้คะแนนไว้วางใจ 270 ต่อ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้คะแนนไว้วางใจ 267 ต่อ 202 งดออกเสียง 9 เสียง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s