“องค์กรครู” ไม่สบายใจ “เรียนมายังไงฯ” ถามกลับนายกฯ เด็กก้าวร้าวเพราะใคร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/479542

“องค์กรครู” ไม่สบายใจ “เรียนมายังไงฯ” ถามกลับนายกฯ เด็กก้าวร้าวเพราะใคร

19 ส.ค. 2564

ยึดอำนาจมายังไง ทำไมการศึกษาแย่ลง ทั้งที่มีอำนาจเต็มที่จะจัดการอย่างไรก็ได้ “องค์กรครู” ถามย้ำเยาวชนเลียนแบบใครที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศ มักแสดงออกทางสังคมก้าวร้าวรุนแรง และใช้คำพูดหยาบคาย

ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ต่อคำปรารภของพล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเหตุการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจควบคุมฝูงชน(คฝ.)ที่สน.ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีใจความระบุว่า

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่เคารพ

กระผมได้อ่านสิ่งที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆโดยอ้างว่าเป็นคำปรารภของ ฯพณฯ ความว่า “เรียนมายังไง ใช้แต่ความรุนแรง ท้าตีท้าต่อยตำรวจ พอใช้กฎหมายก็โวยวาย” 

หากเรื่องนี้เป็นคำปรารภของ ฯพณฯ จริง กระผมก็รู้สึกไม่สบายใจ ในฐานะที่เคยเป็นครูคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อคำตำหนิติติงของผู้ใหญ่ คำปรารภของ ฯพณฯ ย่อมหมายถึงพวกกระผมครูและองค์กรครูโดยตรงว่าได้สร้างเยาวชน “ให้ใช้แต่ความรุนแรง ท้าตีท้าต่อยตำรวจ พอใช้กฎหมายก็โวยวาย”

กระผมขอกราบเรียนว่าโดยปกติแล้วกระผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของ ฯพณฯ เลยเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่า “เลือกข้าง”และจะถูกโยงไปในทางการเมือง แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระผมมีความจำเป็นต้องกราบเรียนชี้แจงต่อ ฯพณฯ ดังนี้

1. พวกกระผมมีหน้าที่ในการผลิตและสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข และไม่เคยเสี้ยมสอนหรืออบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีความก้าวร้าว รุนแรง ไม่เคารพกฎหมายแต่อย่างใด ขอให้ ฯพณฯ ไปตรวจสอบหลักสูตร พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ได้

2. ในรัฐบาลก่อนๆที่จะมีการปฏิวัติยึดอำนาจโดย ฯพณฯ ก็ไม่เคยปรากฏว่าเยาวชนได้ออกมาแสดงกิริยาเช่นนี้เลย การที่เยาวชนออกมาลงถนนและมีพฤติกรรมเช่นนี้ กรณีเช่นนี้เป็นข้อบ่งชี้อะไร กระผมอยากให้ ฯพณฯไปคิดต่อ ด้วยเหตุและผล ด้วยใจที่เป็นธรรมและโปรดเล่าให้พวกกระผมฟังด้วย

3. กระผม โดยส่วนตัว ขอฝากคำถามไปถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยว่า

3.1 “ยึดอำนาจมายังไง ทำไมการศึกษาแย่ลง ทั้งๆที่มีอำนาจอยู่เต็มในการที่จะจัดการอย่างไรก็ได้ ”

3.2 “บริหารจัดการประเทศอย่างไร แค่การจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนให้เพียงพอต่อความปลอดภัย ก็ยังทำไม่ได้ จนบัดนี้ครูส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลย”

3.3 “ความก้าวร้าวรุนแรงในเรื่องการแสดงออกทั้งทางกิริยาและคำพูด นั้น ฯพณฯ คิดว่าเยาวชนเลียนแบบใครที่เป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่มักจะแสดงออกทางสังคมในทางก้าวร้าวรุนแรง และใช้คำพูดที่หยาบคาย”

จึงขอประทานกราบเรียนชี้แจงมาด้วยความเคารพ

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

ประธานชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย

19 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s