เลขาธิการ กศน.ชวนชมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” แบบออนไลน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/479364

เลขาธิการ กศน.ชวนชมกิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” แบบออนไลน์

18 ส.ค. 2564

ตื่นตาตื่นใจกับการเที่ยวงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” แบบออนไลน์ ผ่านเวบไซด์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง ชมนิทรรศการเสมือนจริง

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม2564เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ทรงวางรากฐานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องทุกปีตลอดมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019หรือโควิด-19 มีความรุนแรงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” เป็นแบบ“ปกติวิถีใหม่ (New Normal)”ในรูปแบบออนไลน์ มีการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

ในรูปแบบLiveสด ผ่านFacebookผ่านระบบZoomหรือเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)การLiveสด พาชมนิทรรศการใหม่“Codingทักษะเพื่อชีวิต”การประกวดออกแบบบอร์ดเกม“Codingเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาการคำนวณ”ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย หรือ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ2564ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

การประกวดคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง“Science Kids”ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น และเรื่อง“ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์”ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง“เยาวชนไทยกับภารกิจอวกาศ”ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการตอบคำถามชิงรางวัล และอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรม

ทั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคดิจิทัล ในศตวรรษที่21ที่เราได้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

จึงขอเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน นักศึกษา กศน. และผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลิน และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s