สจล.-รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK 2 หมื่นชุด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599343

สจล.-รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK 2 หมื่นชุด

สจล.-รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK 2 หมื่นชุด

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK (Antigen Test Kit) ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนเพื่อใช้คัดกรองประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวนรวม 20,000 ชุด ครอบคลุมประชาชน 10,000 คน พร้อมชี้ 4 แนวทางป้องกันการติดเชื้อระดับชุมชน ภายใต้แนวนโยบายในการช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การเร่งตรวจเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ แยกผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง กักตัวเข้มงวด พร้อมดูแลความเป็นอยู่ ทุ่มการรักษาให้ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นโดยคนไทยและระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย อีกทั้ง เตรียมขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งการเปิดให้บริการศูนย์ โฮม ไอโซเลชั่น พระจอมเกล้าลาดกระบัง (Home Isolation) และศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. ฯลฯ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สจล. มีกรอบนโยบายในการช่วยประชาชนให้พ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังสร้างผลกระทบในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอ 4 แนวทางป้องกันการติดเชื้อในระดับชุมชน ได้แก่ การเร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ แยกผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง กักตัวเข้มงวด พร้อมดูแลความเป็นอยู่ ทุ่มการรักษาให้ดีที่สุดด้วยนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นโดยคนไทย และระดมฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ล่าสุด สจล. โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) ได้ลงพื้นที่แจกจ่าย ATK (Antigen Test Kit) ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน แก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง เป็นจำนวนรวม 20,000 ชุด สำหรับประชาชน 10,000 คน ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบังกทม. โดยมีผู้แทนจากชุมชนเกกีงาม ชุมชนบำรุงรื่น ชุมชนนิคมลาดกระบังชุมชนตลาดหัวตะเข้ ชุมชนลาดกระบัง 52 (ซอยจินดา) และวัดปลูกศรัทธา ร่วมรับมอบนอกจากนี้ ยังได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อโลงศพและน้ำมันในการฌาปนกิจแก่วัดปลูกศรัทธาร่วมด้วย

ทั้งนี้ ในอนาคต สจล. เตรียมขยายผลการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งการเปิดให้บริการ ศูนย์ โฮม ไอโซเลชั่น พระจอมเกล้าลาดกระบัง (Home Isolation) ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. ฯลฯ ทั้งนี้ กิจกรรมการลงพื้นที่ส่งมอบชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน(Antigen Test Kit) จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม. โดยมีผู้แทนชุมชนในพื้นที่ร่วมรับมอบ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial และ http://kmitl.ac.t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s