เดอะไนน์ฯ ติวานนท์ ผนึก 3 เทศบาล ปทุมธานี และ รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดศูนย์บริการวัคซีน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599043

เดอะไนน์ฯ ติวานนท์ ผนึก 3 เทศบาล ปทุมธานี  และ รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดศูนย์บริการวัคซีน

เดอะไนน์ฯ ติวานนท์ ผนึก 3 เทศบาล ปทุมธานี และ รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดศูนย์บริการวัคซีน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คณะผู้บริหารศูนย์การค้า, อปท.จ.ปทุทธานี และภาคีผู้สนับสนุน ต้อนรับ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประธานเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันแรกที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายวัคซีน ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างทั่วถึง สนับสนุนพื้นที่ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 3 แห่งจ.ปทุมธานี ได้แก่ เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กับเทศบาลในภูมิลำเนาให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จาก รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตามแนวทางขั้นตอนการให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ รวมจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 12,000 คน โดยแบ่งเป็นการนัดรับวัคซีน เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันนี้-วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 และเข็มที่ 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กันยายน-วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 บริเวณชั้น 1 ลานไนน์ สแควร์ (เซ็นเตอร์ โซน) ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ชัยวัฒน์ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในวันแรก พร้อมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนทางเลือกร่วมกับ พล.ต.ท.
คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พิษณุ ประภาธนานันท์นายอำเภอเมืองปทุมธานี สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต 1 โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทเอ็ม บี เคจำกัด (มหาชน) จรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ (จำกัด)คณะผู้บริหารเทศบาล จังหวัดปทุมธานี นำโดย ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี สมบูรณ์ ปานย้อยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พล.ต.ต. พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ต้อนรับ พร้อมนำชมระบบการให้บริการวัคซีน บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ที่ตั้งอยู่ บนพื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรรวมถึงมีจุดสังเกตอาการอีก 265 ตร.ม.บริเวณนอร์ทโซน พร้อมที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนจำนวนกว่า 1,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่รอคอยสำหรับผู้ติดตาม และโซนปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดทั้งวัน โดยผู้เข้ารับวัคซีนต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้กับเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และได้รับการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชม

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม เอ็ม บี เค จำนวนกว่า 10,000 ขวด เพื่อบริการเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย จุดตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมเช็คอินไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้ามีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในทุกจุดของการให้บริการฉีดวัคซีน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสต่างๆ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์อย่างต่อเนื่องผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมผู้ว่าฯ ปทุมธานี เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม โดยมี สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค, จรูญรัตน์ สาลี ผจก.ทั่วไป บจ.เดอะไนน์ ติวานนท์, ธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, สมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส นำชมธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และ สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เคธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และ สมพล ตรีภพนารถ กก.ผจก.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ. เอ็ม บี เคบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มบรรยากาศชาวปทุมธานีเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s