เผยผลสำรวจเหล่าลูกเรือ แอร์ สจ๊วต รู้สึกอย่างไรถ้าต้องกลับบิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599072

เผยผลสำรวจเหล่าลูกเรือ แอร์ สจ๊วต รู้สึกอย่างไรถ้าต้องกลับบิน

เผยผลสำรวจเหล่าลูกเรือ แอร์ สจ๊วต รู้สึกอย่างไรถ้าต้องกลับบิน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบกับทุกอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินก็โดนหนักเช่นกันในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินต้องเผชิญความท้าทายหลายรูปแบบ ส่งผลให้พนักงานเกิดความเครียดและความกังวล ซึ่งจากงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของลูกเรือต่อการทำงานในช่วงที่มีโรคระบาด” จากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุว่า พนักงานมีความกังวลและความเครียดในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในขณะนั้น แต่ในช่วงกลางปี 2564 หลังจากการฉีดวัคซีนเริ่มเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง บวกกับมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สายการบินต่างๆ ก็ทยอยกลับมาให้บริการและมีการเรียกตัวพนักงานให้กลับมาประจำการบ้างแล้ว

อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล 

อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ได้มีการสำรวจสอบถามความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของหลายๆ สายการบิน พบว่า หลายคนรู้สึกเครียดตอนทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเจอกับผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินแต่อย่างไรก็ตาม พนักงานอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่เครียดเท่าใดนัก เนื่องจากเข้าใจถึงธรรมชาติของงานว่าต้องพบเจออะไรบ้าง ซึ่งจริง ๆ แล้วงานบริการบนเครื่องบินนั้น พนักงานอาจจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายนอกเหนือจาก COVID-19 อาทิ ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และโรคต่างๆ บางครั้งอันตรายอาจเกิดขึ้นได้จากผลของ FlightTurbulence (การตกหลุมอากาศ) ที่อาจทำให้เกิดแผลการฟกช้ำ หรือศีรษะกระทบกระเทือนจากการกระแทก เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาการ Shift Work Disorder (SWD) หรือความผิดปกติของการนอนจากการทำงานเป็นกะ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

สรุปว่า ลูกเรือนั้นมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของงานเป็นอย่างดี และพร้อมเผชิญความท้าทายต่างๆ นั่นเอง โดยสิ่งที่ทำได้ และต้องทำ คือป้องกันตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนของสายการบิน และองค์กรด้านการบินอย่างเคร่งครัด โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร ของตนเอง ควบคู่กับการบริการที่ดีเลิศไปพร้อมๆ กัน

ด้านสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (TheAssociation of Flight Attendants: AFA) ที่มีสมาชิกที่เป็นลูกเรือกว่า 50,000 คน จากกว่า 20 สายการบิน ระบุว่าทางสมาคมหวังว่าสายการบินต่างๆ จะเข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันสวัสดิภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทางสมาคมได้มีการออกข้อเรียกร้องต่อสายการบินต่างๆ หลายอย่าง เช่น การขอให้เลิกบริการผ้าร้อนมีการขอให้ใช้แก้วน้ำแบบใช้แล้วทิ้งแทน เป็นต้น ด้านสายการบินเองก็มีมาตรการต่างๆ ออกมามากมาย เช่น การให้พนักงานใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน การให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากตลอดเวลาการเดินทาง อย่างสายการบินฝั่งอเมริกา และอีกหลายสายการบินได้มีการยกเลิกการบริการอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินทาง เป็นต้น ล่าสุดทางองค์กรอย่าง ICAO และ IATA เองก็ได้หาแนวทางการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ IATA Travel Pass หรือ Vaccine Passportและคาดว่าจะนำมาใช้จริงในเร็วๆ วันนี้

สรุปแล้ว การที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่จำกัดอย่างบนเครื่องบินและด้วยธรรมชาติของงานด้วยแล้ว ความเครียดจากการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยมาตรการทั้งขององค์กรด้านการบิน ภาครัฐ สายการบินทีมงานที่ดี หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวของตัวพนักงานเองล้วนมีส่วนช่วยให้บรรเทาความเครียดลงได้

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โทร.02-5886060 ต่อ 101, 092-5498992 และ Line: @cadt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s