‘โครงการปันลมปราณ’ จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/600013

‘โครงการปันลมปราณ’จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation

‘โครงการปันลมปราณ’จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทน “โครงการปันลมปราณ” และ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการปันลมปราณ” เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ไปมอบแก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home Isolation และ Community Isolation เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาส่งมอบแก่โรงพยาบาล กลุ่มจิตอาสา และผู้ป่วยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ จะเป็นผู้ดูแลต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุมัติให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมโครงการจัดหาเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด และเครื่องผลิตออกซิเจนภายใต้ชื่อ “โครงการปันลมปราณ” โดยร่วมกับ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)”ดำเนินโครงการดังกล่าว

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันลมปราณ เติมน้ำใจ แบ่งปันลมหายใจ ให้คนไทยพ้นจากวิกฤตโควิด-19 โดยบริจาคสมทบทุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ระบุชื่อ “โครงการปันลมปราณ”ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กก.และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทน “โครงการปันลมปราณ” มอบ เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด แก่ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กก.และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้แทน “โครงการปันลมปราณ” มอบ เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด แก่ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กก.และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กก.และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทรศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทรดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบเงิน 10,000,000 บาท จาก พิเชษฐ
สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อสมทบทุนเข้า “โครงการปันลมปราณ”ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบเงิน 10,000,000 บาท จาก พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อสมทบทุนเข้า “โครงการปันลมปราณ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s