นศ.มทร.อีสาน ชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2021 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599845

นศ.มทร.อีสาน ชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย  ระดับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2021

นศ.มทร.อีสาน ชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2021

วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

จักรกฤษณ์ ยนจอหอ

จากแรงบันดาลใจในการศึกษาตำราพฤกษศาสตร์ของทางฝั่งยุโรป จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อว่า “Seed garden packaging” และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ThaiStar PackagingAwards 2021 ภายใต้หัวข้อ “Sustainabilityfor next normal วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน” ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (StudentPackaging: ST)

โดย จักรกฤษณ์ ยนจอหอ หรือโชกุน นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand IndustrialDesign Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการประกวดมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนนักศึกษา หัวข้อต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สําหรับสินค้าทั่วไป : ST Student-Package (Prototype) เป็นบรรรจุภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ที่ออกแบบและผลิตต้นแบบขึ้นใหม่ประเภทบริษัท ผู้ประกอบการหน่วยงาน (บรรจุภัณฑ์ที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาดแล้ว) และประเภทนักออกแบบอิสระ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจําหน่ายในท้องตลาด สําหรับสินค้าทั่วไป : ND NewDesign – Package (Prototype) คือ เป็นบรรรจุภัณฑ์ประเภทใดก็ได้ที่ออกแบบและผลิตต้นแบบขึ้นใหม่

“ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจัดอยู่ในประเภทที่ 1 เป็นประเภทนักเรียน นักศึกษาส่งชื่อผลงานว่า “Seed garden packaging” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำราพฤกษศาสตร์ของทางฝั่งยุโรป ซึ่งภายหลังจากได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างครบถ้วนแล้ว จึงได้สังเคราะห์ชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อสกัดออกมาเป็นวิธีที่จะนำเสนอบรรจุภัณฑ์ใส่เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่ออกแบบมาเพื่อขายสินค้าประเภทเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆ โดยจะมีการใส่ข้อมูลวิธีการปลูกเเละสรรพคุณของเมล็ดพันธุ์นั้นอย่างครบถ้วน ทั้งยังออกแบบให้เห็นภาพของผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์นั้นได้อย่างชัดเจนกับเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งเสริมการขายด้วยการจัดทำรูปทรงให้สามารถตั้งโชว์อย่างสวยงามอีกด้วย ซึ่งผมเชื่อว่าเป็น Package ที่โดดเด่นน่าสนใจแน่นอน เพราะเป็นเสมือนคู่มือวิธีการปลูก วิธีการดูแลให้ความรู้ทางคุณประโยชน์ และเป็นตัวซองบรรจุเมล็ดได้ด้วย เปรียบเสมือนการได้อ่านตำราพฤกษศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์นั้นๆ โดยวัสดุที่นำมาใช้ออกแบบเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรมและออกแบบให้มีรูปแบบทันสมัย สีสันสดใสจัดพิมพ์แบบ 4 สี มีขนาดตัวบรรจุภัณฑ์โดยรวม 11.5 x 10 เซนติเมตร / ชิ้นเป็นการออกแบบที่เพิ่มคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ เหมาะแก่การนำไปปลูกในช่วงเวลาว่างและในปัจจุบันที่คนหันมาสนใจสุขภาพและมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น” จักรกฤษณ์กล่าวตอนท้าย

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อว่า “Seed garden packaging” และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ThaiStar Packaging Awards 2021ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อว่า “Seed garden packaging” และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ThaiStar Packaging Awards 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s