รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/600348

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.29 น.

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s