วิถีสยามมรดกวัฒนธรรมไทย : วัฒนธรรมในยุค นิว นอร์มอล การเปลี่ยนแปลงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/600218

วิถีสยาม มรดกวัฒนธรรมไทย : วัฒนธรรมในยุค นิว นอร์มอล การเปลี่ยนแปลงธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คำว่า นิว นอร์มอล ที่พอจะยืนยันได้แล้วว่ มันคือความเป็นอยู่แบบธรรมดาที่ทุกคนเคยปฏิบัติมาตั้งแรกแรกเกิด ถึงคราวที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในยุคนี้ฝูงคนที่ดำเนินชีวิตเพื่อให้ตัวเองเกิดความสุขพบกับความสำเร็จ มันจะถูกเปลี่ยนค่านิยมไปจากการที่เคยใช้มา ที่มีทั้งด้านจิตวิญญาณและการปฏิบัติควบคู่กันไปจะกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ฝูงชนในสังคมจะคิดถึง มีเพียงในเรื่องการปฏิบัติเท่านั้น เรื่องของจิตวิญญาณจะไม่ถูกนำเอาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือจะสรุปง่ายๆ ก็คือ ชีวิตในวิถีธรรมดาที่ถูกใช้จะคำนึงถึงแต่ผลลัพธ์อย่างเดียว ไม่คำนึงถึงจิตวิญญาณด้วย เรียกว่าการกระทำจะไปกระทบกับจิตใจของใครก็จะไม่คำนึง ขอเพียงให้งานสำเร็จเท่านั้นเป็นพอ อย่างที่บรรดาจอมยุทธ์จะพูดกันจนติดปากว่า “ขอให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างที่คิดไม่ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติว่ามันจะโหดเหี้ยมมากน้อยแค่ไหน”วิถีชีวิตที่มนุษย์โลกเคยใช้มาหลายชั่วคนแล้วก็จะถูกเปลี่ยนแปลง เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

วัฒนธรรมที่เป็นทั้งความงามทางด้านปฏิบัติและด้านจิตวิญญาณจะถูกกลายพันธุ์ไป แบบที่ผู้กระทำเองก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังสร้างบาปให้กับตัวเองและสังคม เพราะ เจตนารมณ์ที่เขาทำไป ผลลัพธ์มันก็คงเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไร

ขอยกตัวอย่างที่เห็นง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดคือในเรื่องของความกตัญญู ที่ผู้เป็นบุตรทุกคนต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้สุขสบายยามที่ท่านแก่เฒ่า เพื่อตอบแทนพระคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ จะหายไปจากจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยนิว นอร์มอล กำลังสร้างวิถีใหม่ที่ไม่คำนึงถึงจิตวิญญาณ เพียงแค่เห็นว่าสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิม คือ ยังกตัญญูกับพ่อแม่ โดยที่เขาไม่คิดถึงว่าจิตวิญญาณของพ่อแม่จะเป็นเช่นไร อาทิ วันนี้และต่อไปข้างหน้า เรื่องของการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่จะขาดความงามในเรื่องของจิตวิญญาณ คือ แต่เดิมเราเลี้ยงพ่อแม่ไว้ในบ้าน ได้พูดคุย เจอะเจอ หยอกล้อต่อท่าน เสมือนเมื่อเราเป็นเด็กเล็กๆ จะกลายเป็นว่าทุกบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงดูท่านแบบใหม่ นั่นคือ ส่งท่านไปสู่สถานพยาบาล หรือนิคมคนชรา ที่พวกเขาคิดว่ามันจะช่วยให้ท่านดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไป เพราะมีหมอพยาบาล คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตัวเองจะไปหาไปเยี่ยมจากอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้ง จนกระทั่งเกือบจะลืมท่านไปในที่สุด แต่ตัวเองยังคงภาคภูมิใจว่าได้ส่งเสริมพ่อแม่ให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย แล้วก็ไปคุยบอกใครต่อใครว่าหาเงินเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ โดยไม่นึกเลยว่าท่านต้องการชีวิตที่ขาดความสดชื่น
เพราะขาดลูกๆ หรือเปล่า สิ่งเหล่านี้แหละที่จะหมดลงไปในยุค นิว นอร์มอล

วัฒนธรรมที่เราเคยปฏิบัติต่อเนื่องกันมาก็จะถูกกลายพันธุ์ ขาดในด้านของจิตวิญญาณไปอย่างน่าเสียดาย

กระทรวงวัฒนธรรมจึงคงต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า เพราะไหนจะต้องคอยอนุรักษ์ของเดิมเอาไว้และจะต้องสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลงในยุค โดยที่โครงสร้างของวัฒนธรรมยังมีครบทั้งการปฏิบัติอันงดงาม และเต็มไปด้วยการสร้างเสริมจิตวิญญาณของมวลชนที่งดงามแบบเดิมๆ

อีกไม่กี่วัน วัฒนธรรมของบรรดาข้าราชการก็จะเริ่มต้นปีงบประมาณกันใหม่ จึงเป็นเวลาที่สอดคล้องกันอย่างดีว่าในงานงบประมาณที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ กระทรวงวัฒนธรรมควรจะต้องคำนึงถึงงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาให้ทุกคนยอมรับให้ได้ด้วย

เท่าที่ผ่านมา การทำงานของกระทรวงนี้ก็ดูเหมือนจะคำนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่บ้างเหมือนกัน ดังจะเห็นจะได้จากผลงานที่เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่ามีการปูพื้นฐานที่ดีเอาไว้แล้ว

เมื่องบประมาณที่จะถูกนำออกมาใช้เพื่องานด้านวัฒนธรรมกำลังจะมาใหม่ ก็จะทอนงบประมาณไปใช้ต่องานด้านวัฒนธรรม จึงคงต้องไม่เหมือนกับธรรมดาที่เป็นมาหลายสิบปี แต่คงต้องมองให้ลึกลงไปกว่านั้น เพื่อให้สังคมแห่งความเป็นธรรมดาที่ไม่ธรรมดายอมรับให้ได้ว่า พวกเขาก็เห็นด้วย

ปีงบประมาณใหม่ของกระทรวงวัฒธรรม คงจะเป็นงานหนักมากกว่าเดิมหลายสิบเท่า “แนวหน้า” ขอเป็นกำลังใจให้กับการปรับตัวของกระทรวงวัฒนธรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย เพื่อมิให้วัฒนธรรมของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยที่คนไทยเองก็นึกไม่ถึงว่ากำลังเดินทางผิดเพราะไม่ได้คิดให้ไกล มุ่งแต่จะหาเงินอย่างเดียว เหมือนไม่มีเทพเจ้าองค์นี้อีกแล้วที่สำคัญมากไปกว่าเทพเจ้าแห่งเงิน

เพราะหากวันนั้นเกิดขึ้นมาจริงประเทศชาติก็จะเป็นเสมือนดินแดนที่แห้งกรอบ เสมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้น ลงมากองอยู่กับพื้น ปล่อยให้ผู้คนเหยียบย่ำไปอย่างไร้ค่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s