มรภ.สงขลา ปั้นเยาวชนท้องถิ่น เข้าสู่วงการนักฟุตบอลอาชีพ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/600217

มรภ.สงขลา ปั้นเยาวชนท้องถิ่น  เข้าสู่วงการนักฟุตบอลอาชีพ

มรภ.สงขลา ปั้นเยาวชนท้องถิ่น เข้าสู่วงการนักฟุตบอลอาชีพ

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี นำโดย นายธิติกร เทพกูลกรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาเอฟซี จำกัด โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี และ นายพงศรัญ อินทุเศรษฐ เป็นพยาน พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานมาฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนและการฝึกซ้อมจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเสริมสร้างทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในการเป็นนักฟุตบอลในอนาคต ควบคู่กับการศึกษา และสร้างโอกาสในการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า มรภ.สงขลา จะเปิดโควตารับนักกีฬาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามคณะที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน และจะดูแลประโยชน์ของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาเป็นหลัก อาทิ การขอเวลาเรียนและการขอเวลาสอบแบบเฉพาะกิจหรือแบบพิเศษ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์สโมสรสงขลาเอฟซีเพื่อให้นักกีฬาและนักศึกษาได้ใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของทางมหาวิทยาลัย อาทิ สนามฝึกซ้อมโรงยิมเนเซียม ห้องประชุม สระว่ายน้ำเป็นต้น ตลอดจนอนุญาตปล่อยตัวนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของสโมสรสงขลาเอฟซีเมื่อมีการแข่งขัน โดยมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้1.โควตานักเรียนความสามารถพิเศษ(ตามข้อตกลงแต่ละภาคเรียนในปีการศึกษา) 2.นักกีฬาสโมสรสงขลาเอฟซี สามารถเข้าศึกษาใน มรภ.สงขลา หากผ่านเกณฑ์ประเมินของทางมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ มรภ.สงขลา 3.สโมสรสงขลาเอฟซีสามารถพิจารณานักกีฬาของ มรภ.สงขลาทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนหรือชุดหลักของสโมสรได้ 4. สโมสรสงขลาเอฟซีสามารถทำการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ มรภ.สงขลา ในด้านต่างๆ5.มรภ.สงขลา สามารถส่งนักกีฬาสังกัดสโมสรสงขลาเอฟซี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยได้ หากไม่ตรงกับรายการหลักของสโมสร และไม่อนุญาตให้นักกีฬาเล่นฟุตบอลเดินสายโดยเด็ดขาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s