HELP THAI FIGHT COVID-19 ดูแลสาธารณสุข เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/600240

HELP THAI FIGHT COVID-19  ดูแลสาธารณสุข เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

HELP THAI FIGHT COVID-19 ดูแลสาธารณสุข เคียงข้างคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ด้วยความหวังและมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดกลุ่มเซ็นทรัล จึงได้จัดโครงการ HELP THAI FIGHT COVID-19 ร่วมเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและให้การช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง อีกทั้งผนึกกำลังบริษัทในเครือและภาคี สนับสนุนและดูแลด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร 360 องศา เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไม่ประมาท

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า สถานการณ์โควิดมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อคนไทยอีกในระยะเวลาหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และประเทศเดินหน้าต่อไปได้ กลุ่มเซ็นทรัลจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสาธารณสุขอย่างจริงจังในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริการสนับสนุนเรื่องพื้นที่ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงจุดฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวก, มาตรการความสะอาด ปลอดภัย ขั้นสูงสุด, การสนับสนุนงานของบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมการวิจัยยาหรือวัคซีนต้านโรคโควิด-19 โดยแพทย์ไทย เป็นต้น โดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านการร่วมมือ ร่วมใจกัน ครอบคลุม 4 ด้านดังนี้

1.ร่วมมือกับภาครัฐ อาทิ หอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร สาธารณสุขประจำจังหวัด และ สำนักงานประกันสังคม ในการจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล แบบครบวงจร ทั่วประเทศ

-ต้นแบบพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแบบครบวงจร 33 จุดฉีดแบ่งเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัล 24 จุดฉีดทั่วประเทศ, โรบินสันไลฟ์สไตล์ 6 จุดฉีด,ท็อปส์พลาซา 1 จุดฉีด, ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ 1 จุดฉีดและจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ 1 จุดฉีด

-เปิดให้บริการต่อเนื่องนานกว่า 150 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 และยังคงดำเนินการต่อเนื่อง

-บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนคนไทยตามที่ได้รับจัดสรรมากกว่า 1.1 ล้านเข็ม

2.มาตรการเซ็นทรัล สะอาดมั่นใจ

-ผู้นำแผนแม่บทด้านมาตรการความสะอาด-ปลอดภัย ให้กับศูนย์การค้าทั่วประเทศตามหลัก D-M-H-T-T-A ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโควิด-19 ย่อมาจาก D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นM : Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอT : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

-พร้อมสนับสนุนและรณรงค์ให้ทุกคนได้รับวัคซีน ปัจจุบันพนักงานในกลุ่มเซ็นทรัลได้รับวัคซีนแล้วมากกว่า 85% ของพนักงานทั้งหมดทั่วประเทศ

3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านหน้า

-สนับสนุนห้องพักในเครือโรงแรมเซ็นทารา กว่า 8,856 ห้อง ให้บุคลากรทางการแพทย์

-จัดส่งอาหารในเครือซีอาร์จีให้ผู้ป่วย Home Isolation ในโครงการ Meal for You ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลตากสิน มากกว่า 16,000 มื้อ

-จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆ รวมกว่า 12.9 ล้านบาท อาทิ วัคซีนซิโนฟาร์ม 3,000 เข็ม ห้องความดันลบ 4 ห้อง เครื่องช่วยหายใจสำหรับห้องปฏิบัติการ 3 เครื่อง และยาฟาวิพิราเวียร์ กว่า 25,000 เม็ด เป็นต้น

-สมทบทุนก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

4.ระดมทุนและร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่องานวิจัยโครงการวัคซีนคนไทย เพื่อคนไทย

-ระดมทุนและสมทบทุนการวิจัยวัคซีนและยาเพื่อคนไทยได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้มากกว่า 15.8 ล้านบาท

กลุ่มเซ็นทรัลขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นเสมือนนักรบด่านหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ พร้อมที่จะรวมสรรพกำลังของธุรกิจในเครือในการสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยปลอดภัยด้วยการเข้าถึงสาธารณสุข แบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมเคียงข้างคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤต ด้วยความอดทน เข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจกันพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s