‘คณะเกษตรฯ มข.’ อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601577

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่  ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด

‘คณะเกษตรฯมข.’อบรมทำสบู่ ช่วยชุมชนสร้างรายได้เสริมยุคโควิด

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุกัลยา เชิญขวัญ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมคณะผู้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล : U2T) ลงพื้นที่ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม โดยมี น.ส.ปาริชาติ หาญไชยนะ ผู้จัดการสมาคมเพื่อนธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านมีองค์ความรู้ในนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเปิดโอกาสทางด้านการตลาด ผลักดัน
ให้สินค้าในชุมชนเกิดมูลค่าพร้อมกับยังคงสร้างอาชีพในชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน ซึ่ง น.ส.สุกัลยา กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดจากกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นวัสดุใช้สอยในครัวเรือน

โดยการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นอกจากการบรรยายให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสบู่ และอธิบายถึงคุณค่าต่อสุขภาพผิวของการนำสมุนไพรมาเป็นองค์ประกอบในการทำสบู่แล้วยังมีการสาธิตและการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมอบรม ในการฝึกปฏิบัติทำสบู่ 3 สูตร ประกอบด้วย การทำสบู่กลีเซอรีน การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรเย็น และการทำสบู่น้ำมันธรรมชาติสูตรร้อน ไขมันธรรมชาติที่ใช้ได้นั้นได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงา น้ำมะกอก น้ำมันมะพร้าว และ น้ำมันรำข้าว และผสมด้วยสมุนไพรและพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ดอกมะลิ มะนาว มะกรูด มะขาม กระชาย ขมิ้น และว่านห่างจระเข้

“คณะผู้จัดทำโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุนชนบ้านโนนสมบรูณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนรอบข้าง และสามารถเกิดเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่” น.ส.สุกัลยา กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s