‘ตรีนุช’ เบรค 2 โรงเรียนนานาชาติ ห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601059

'ตรีนุช'เบรค 2 โรงเรียนนานาชาติ ห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

‘ตรีนุช’เบรค 2 โรงเรียนนานาชาติ ห้ามขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.08 น.

“ตรีนุช” เบรคโรงเรียนเอกชนปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด

วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามประการศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ให้โรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม 

นอกจากนี้  น.ส.ตรีนุช ยังได้ลงนามประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เซต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ  โดยให้ทางโรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564  ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม 

ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) -007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s