นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ญี่ปุ่น#SootinClaimon.Com

SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/600700

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่ญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ คว้ารางวัลแห่งความสามารถทางด้านนวัตกรรมเทียบชั้นนวัตกร มืออาชีพในระดับนานาชาติจากการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับโลก“Japan Design, Idea AndInvention Expo (JDIE 2021)”ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยคว้ามาได้8 เหรียญทอง 8 เหรียญเงินด้วยผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่เต็มเปี่ยมของนวัตกรตัวน้อย จากการส่งเสริมและสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม แม้ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ไม่สามารถปิดกั้นความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้

สำหรับรางวัลเหรียญทองที่ได้รับมีดังนี้ “ระบบห้องน้ำอัจฉริยะ ระเบิดความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่ (FunPlosion-Smart Bathroomin the New Normal)” ผลงานของ ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย, ด.ญ.ภารวีหนองหารพิทักษ์, ด.ช.ภูริชา หนองหารพิทักษ์, ด.ช.กวีวัธน์ ศานติวรพงษ์และ ด.ช.ญาณวัฒน์ กฤษดาธานนท์เป็นนวัตกรรมออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ ตู้อัจฉริยะที่สามารถตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำ ไฟ เสียง ภาพหน้าจอ และกลิ่นในห้องน้ำ มีอุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรค ลดการสัมผัส ควบคุมผ่านแอปและเสียง

“ไอเมดิแคร์ โซลูชั่น (iMedicare Solution” ผลงานของ ด.ญ.ทิตชญา มั่นคง และ ด.ญ.นภัสนันท์ สุเมธพิมลชัยเป็นนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะและแอปพลิเคชั่นที่ช่วยเตือน/บันทึกการใช้ยา ขอความช่วยเหลือ และเชื่อมต่อนัดหมายแพทย์ประจำตัวได้

“ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง (Muvtivate : Muscle and Movement StimulationVersatility Tool-for Elderly)”ผลงานของ ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์, ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์, ด.ช.ศิรณัฏฐ์โตวิกกัย, ด.ช.ณัฐธรรม โอสรประสพ,ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัย และ ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์ (โรงเรียนบางกอกพัฒนา) เป็นนวัตกรรมพัฒนาสมองและพัฒนาข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวทุกส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

ส่วนรางวัลเหรียญเงิน มีดังนี้ “TRAVEL POTTY ห้องน้ำสัตว์เลี้ยงพกพา” ผลงานของ ด.ช.วิน บุญญานุสาสน์,ด.ญ.สลิล บุญญานุสาสน์, ด.ญ.บุญญาดาแสงมณี และ ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี เป็นนวัตกรรมที่ทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายใจกับการขับถ่าย ใช้งานง่ายไม่เปรอะเปื้อน เก็บล้างทำความสะอาดง่าย

“เครื่องจ่ายวิตามินทันใจ (EFFERVESCENT DISPENSER)” ผลงานของ ด.ญ.บุญญาดา แสงมณี,ด.ช.ปรมิศวร์ แสงมณี, ด.ช.วินบุญญานุสาสน์ และ ด.ญ.สลิลบุญญานุสาสน์ เป็นนวัตกรรมสำหรับรวบรวมวิตามินหลากหลายชนิดไว้ด้วยกัน ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ ออกแบบให้ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา

“แปรงสีฟัน 3 รวมเป็น 1(3 in 1 Travel Toothbrush)” ผลงานของ ด.ญ.พริมลักษณ์ บวรวาณิชย์,ด.ช.ทศ บวรวาณิชย์ และ ด.ช.ปวริศร์ตันตระรัตนะ เป็นนวัตกรรมที่ครบครันเรื่องของแปรงสีฟัน ที่มียาสีฟัน และไหมขัดฟันในตัว ใช้งานง่ายและสะดวกมาก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ พกพาสะดวก

“กล่องสี เอ็มไอวาย (MIY Coloring)” ผลงานของ ด.ญ.ปิยสรณี วินะยานุวัติคุณ, ด.ญ.ชญาภาศรีวรวิไล, ด.ญ.ปริญ อุดมเกียรติกูล,ด.ญ.ปัณฑารีย์ เลิศฤทธิ์จรัสกิจ และ ด.ญ.พิชา บัณฑิตชุติกุล เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการผสมสีให้ได้สีที่ตรงใจและสามารถจดบันทึกส่วนประกอบการผสมสี ไม่ว่าจะผสมใหม่กี่ครั้งก็จะได้สีเดิมที่ต้องการอยู่เสมอ

“คิดส์เพลิน (Kid Play & Learn)” ผลงานของ ด.ช.ธิปก ตั้งศิริพัฒน์, ด.ญ.จิรัชญา เหมรัญช์โรจน์,ด.ช.ศิรณัฏฐ์ โตวิกกัย, ด.ช.ณัฐธรรมโอสรประสพ, ด.ญ.ณัฏฐาศิริ โตวิกกัยและ ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์ (โรงเรียนบางกอกพัฒนา) เป็นนวัตกรรมเกมสำหรับเด็กยุคใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะติดเกม ติดมือถือมากขึ้น โดยการนำการละเล่นพื้นบ้านของไทยและนำความรู้ทางด้านจิตเวชมาพัฒนาเกม เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคน เล่นเกมที่ช่วยพัฒนาสมอง สมาธิ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

“Shuttlecock Pro” ผลงานของ ด.ญ.ศิริศรัณย์ ดิเรกวัฒนะ, ด.ญ.ปัญญากัญญ์ ไตรทางกูร,ด.ช.บารเมษฐ์ เจริญชัยสมบัติ และ ด.ช.หฤษฎ ปุณณาภิรมย์ เป็นนวัตกรรมฝึกทักษะแบดมินตันสามารถปรับใช้รับลูกแบดมินตันได้ตามความสามารถจำนวนลูกที่เข้าเป้าหมาย เก็บสถิติไว้เพื่อวัดทักษะความแม่นยำ และยังสามารถวางแผนการฝึกซ้อมแต่ละรายบุคคล

ส่วนรางวัลเหรียญทองโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมมีดังนี้ “โปรแกรมการสอนสะกดนิ้วมือในภาษามืออเมริกันโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (INFING : INtelligent ASLFINGerspelling tutoring system)” ผลงานของ นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์,จีซู ยุน คำวิลัยศักดิ์, รัชพล ธรรมจาโร,นาราภัทร เห็นการไกล, ภิญญดา ธัญญวรรณ์ และ วณิช เชี่ยววณิชชา เป็นนวัตกรรมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ภาษามือแบบอัตโนมัติโดยการใช้เทคโนโลยีการรู้จำท่าสะกดนิ้วมือแบบใหม่

“ชุดทดสอบบอแรกซ์ชนิดเจล (Jelly Borax Tube Kit)” ผลงานของ นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์, ด.ญ.ปภาดา อัศวกาญจน์, น.ส.กัลยรักษ์ อัศวกาญจน์และ น.ส.รมณ อัศวกาญจน์ เป็นนวัตกรรมใช้เพื่อทดสอบสารบอแรกซ์ ในอาหาร ใช้งานง่าย และไม่ต้องอาศัยความชำนาญในการใช้งาน

“Less Snore More Sleep” ผลงานของ น.ส.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์,ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน, ด.ช.มัชฌิชา สุวิชชโสภณ และ ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ เป็นนวัตกรรมลดการนอนกรน ปรับสมดุลการนอน ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย AIที่ช่วยตรวจจับการนอนกรน การหยุดหายใจขณะหลับสำหรับผู้ใช้แต่ละบุคคล

“โปรแกรมฝึกคลื่นสมองด้วยเทคนิคสะท้อนกลับ ป้องกันสมองเสื่อม และลดปัญหาความรุนแรงจากสมาธิสั้น (TRaIN)” ผลงานของ ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์, ด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล และ ด.ช.สุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจเป็นนวัตกรรมจับสัญญาณคลื่นสมอง เพื่อฝึกฝนให้สามารถตั้งสมาธิจดจ่อ คลายความกังวล และเปลี่ยนเป็นการใช้สมาธิที่เพ่งสูงสุด

“Up lift shift life” ผลงานของ ด.ญ.ธันยนันท์ พูนบันดาลสิน,ด.ญ.ณิชาภัทร โกมลบุตร, ด.ช.ปัณณทัตจิตรภักดี, ด.ญ.นภาพร ลี่ดำรงวัฒนากุลและ นายจีราวัฒน์ พูนบันดาลสิน เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ใช้งานนั่งอยู่ในท่าทางที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (ออฟฟิศซินโดรม)

รางวัลเหรียญเงินโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ได้แก่ “ปากกาต้านโรคระบาด (Anti-Pandemic Pen)”ผลงานของ ด.ช.ธรรมธัช พัวพงษ์พันธ์ และ ด.ช.บุณยกร สัมฤทธิวนิชชา หลิวสุวรรณ เป็นนวัตกรรมต่อต้านโรคระบาดจึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น มีฟังก์ชั่นสเปรย์แอลกอฮอล์และสบู่เหลวแบบโรลออน

“พราวด์(มะ)พร้าว (ECO NUT)” ผลงานของ ด.ญ.ณิชานันท์ ทรัพย์สมพล, ด.ญ.ณฐพร พิบูลย์รัตนกิจและ ด.ญ.ลภัสรดา ภาษีผล เป็นนวัตกรรมวัสดุทดแทนพลาสติกและหนังสัตว์จากผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนํามาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าช็อปปิ้ง,พวงกุญแจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s