นักเรียนเลว บุก ศธ.ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง จี้ ‘ตรีนุช’ แก้ปัญหาการศึกษา-ขอบคุณจ่ายเยียวยา 2,000 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601312

นักเรียนเลว บุก ศธ.ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง จี้ ‘ตรีนุช’ แก้ปัญหาการศึกษา-ขอบคุณจ่ายเยียวยา 2,000

นักเรียนเลว บุก ศธ.ยื่น 5 ข้อเรียกร้อง จี้ ‘ตรีนุช’ แก้ปัญหาการศึกษา-ขอบคุณจ่ายเยียวยา 2,000

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.29 น.

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มนักเรียนเลว ประมาณ 10 คน เดินทางมาหน้ากระทรวง พร้อมพานใส่พวงมาลัยเพื่อขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองและนักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมยื่นหนังสือร้องเรียน  ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว. ศธ.) 5 ข้อ 

โดยในหนังสือร้องเรียน ระบุว่า เนื่องด้วยการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีผระสิทธิภาพต่ำและไม่สามารถใช้การได้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-29 พบว่า เด็กไทยจำนวน 2.8 ล้านคนกำลังทยอยหลุดออกจากระบบการศึกษาและนักเรียนไทยกำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสจึงได้มีการนัดประทั่วงหยุดเรียนของนักเรียนกว่า 9,000 คน ในช่วงวันที่ 6- 10 กันยายน พ.ศ.2564โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดังนี้

1. รัฐบาลต้องนำวัดซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมาฉีดให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้มูล สัญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนอย่างโปร่งใส และดำเนินการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ระบบการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปใด้

2.กระทรวงศึกษาธิการต้องออกคำสั่งปรับลดตัวชี้วัดชั่วโมงการเรียน ภาระงานของครูและนักเรียนให้ชัดเจน รวมไปถึงปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม กับสถานการณ์การเรียนออนไลนในปัจจุบันโดยทันที

3. กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียน จากการเรียนออนไลน์ที่มีความเคร่งเครียดมากกว่าปกติ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ และหาทางแก้ใซปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 

4.ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเยียวยาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

5. กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งทำให้การศึกษาไม่มีคำใช้จ่ายใด ๆ แอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม และจัดการศึกษาที่มีอย่างทั่วถึงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยอาจมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา พักชำระหนี้การศึกษา และจัดหาสวัสดิการการศึกษาที่จำเป็นในเบื้องต้น ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปมากกว่านี้ 

ดังนั้น ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงความเดือดร้อนของนักเรียน และเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องเพื่อแก้ใขปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้การศึกษาไทยเกิดความวิบัติฉิบหายไปมากกว่ที่เป็นอยู่ตอนนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตามข้อเรียกร้องกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย -007

ด้านนายวีระ กล่าวว่า ตนจะนำข้อเรียกร้องของนักเรียน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัด ศธ. ต่อไป ส่วนการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนั้น ในวันนี้ รมว.ศธ. ได้สั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปรวบรวมข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้ สธ.จัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียนต่อไป เพราะจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 4-25 ตุลาคม นี้ ซึ่งขณะนี้ได้ให้ ศธจ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เตรียมข้อมูลนักเรียนทั้งในและนอกระบบส่งให้กับทาง สธ.เพื่อกระจายวังซีนลงไป ซึ่งในวันนี้ รมว.ศธ.ก็เตรียมการทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องการฉีกวัคซีนให้กับนักเรียน 

ส่วนการเรียนการสอนออนไลน์ ที่น้อง ๆรู้สึกมีความเครียดนั้นมตนในฐานะครูเข้าใจดี ซึ่งศธ.ก็ได้พยายามผลักดันให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ที่โรงเรียน 100% เพื่อต้องการลดความเครียดของเด็กและครู แต่อำนาจการให้เปิดสอนอยู่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคระบาดจังหวัด ที่จะต้องพิจารณาเพราะห่วงหากมีเด็กติดโรค จึงได้ชลอการเรียนที่โรงเรียนไว้ก่อน  ดังนั้นหากมีการฉีดวัคซีดมากขึ้นก็อาจจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ จึงขอขอบคุณนักเรียนที่มาแสดงออกด้วยมิตรภาพต่อ ศธ.และแสดงออกด้วยไมตรีจิต แสดงความต้องการอยากให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั่วประเทศ 

จากนั้นกลุ่มนักเรียนเลว ก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ ที่ศธ.ได้รับข้อเรียกร้องไปพิจารณา และหวัว่าทางศธ.จะเรีงแก้ไขปัญหาให้นักเรียนโดยเร็วที่สุด และจะเร่งช่วยเหลือนักเรียนสดความสามารถ แล้วแสดงสัญลักษณ์โดยการกราบพร้อมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s