ผลตรวจสอบ ‘องค์พระปฐมเจดีย์’ ไม่พบส่วนใดชำรุด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601476

ผลตรวจสอบ'องค์พระปฐมเจดีย์' ไม่พบส่วนใดชำรุด

ผลตรวจสอบ’องค์พระปฐมเจดีย์’ ไม่พบส่วนใดชำรุด

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.06 น.

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการประสานจากวิศวกรจำนวนหนึ่ง ว่าจากกรณีที่มีฝนตกหนักเป็นระยะเวลาหลายวัน ส่งผลให้องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.นครปฐม ได้รับความเสียหาย โดยอาจเกิดน้ำเซาะดินทำให้องค์พระปฐมเจดีย์ทรุดตัว ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) หน่วยงานในกำกับดูแลตรวจสอบแล้ว

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของ พศ. เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้ให้ข้อมูลว่าองค์พระปฐมเจดีย์มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2551 โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณะปฏิสังขรณ์ จากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ภาพมีน้ำไหลหลากเป็นน้ำตกจากบันไดหน้าพระร่วง หรือมีน้ำท่วมขังบริเวณลานด้านองค์พระ มักเกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อมีฝนตกจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามที่ได้รับการแจ้งเตือนมา ทั้งนี้ ได้หารือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อจะประสานงานกับกรมศิลปากรเข้ามาสำรวจอีกครั้งว่ามีส่วนใดได้รับความเสียหายหรือชำรุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พุทธศาสนิกชนและชาวนครปฐมที่มีความกังวลดังกล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s