‘เดโช บูรณบรรพต’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่กรรม สิริรวมอายุ 67 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601032

'เดโช บูรณบรรพต'ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่กรรม สิริรวมอายุ 67 ปี

‘เดโช บูรณบรรพต’ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่กรรม สิริรวมอายุ 67 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564, 16.19 น.

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อธิบดี สวธ.) เปิดเผยว่า นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ บ้านพักเลขที่ 524/2 ตรอกมาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื่องจากระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่วมกับโรคชรา สิริรวมอายุ 67 ปี มีกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 9 กันยายน 2564  เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 14 วัดธาตุทอง และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2564 ณ ศาลา 14 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดธาตุทอง กทม.

อธิบดี สวธ.เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ
 สำหรับประวัติของนายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช  2559 เกิดวันที่ 6 กันยายน 2496 ที่จังหวัดนครปฐม  ท่านสร้างสรรค์ผลงานแนวชีวิตศิลปะ มีความสวยงาม และมีเรื่องราวในตัวเองให้คุณค่าทางอารมณ์ สื่อความหมายบรรยายกาศได้อย่างครบถ้วน อาทิ ภาพวิถีชีวิต ภาพธรรมชาติของคน ลักษณะของการแต่งกาย การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น จนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก พ.ศ. 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ถ่ายภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เพื่อใช้ในการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ และได้ถวายงานมาโดยตลอด ด้วยผลงานการถ่ายภาพที่โดดเด่นจึงได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังโปรดเกล้าฯ ให้เป็นช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศทั้งการเสด็จส่วนพระองค์และการเสด็จแทนพระองค์อย่างเป็นทางการ ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559 

-007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s