เต็มแล้ว! ยอดจองวัคซีน’ซิโนฟาร์ม’สถานศึกษา เปิดให้เด็ก 10-18 ปี ฉีดฟรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/600649

เต็มแล้ว! ยอดจองวัคซีน'ซิโนฟาร์ม'สถานศึกษา เปิดให้เด็ก 10-18 ปี ฉีดฟรี

เต็มแล้ว! ยอดจองวัคซีน’ซิโนฟาร์ม’สถานศึกษา เปิดให้เด็ก 10-18 ปี ฉีดฟรี

วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.47 น.

วันที่ 8 กันยายน 2564 จากกรณีที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “VACC 2 School”  เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีน และการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการเปิดรับสมัครให้ “สถานศึกษา” ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรับเยาวชนทั้งหมด จำนวน 50,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีกำหนดเริ่มนัดฉีดให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ซึ่งถือเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วย  และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นั้น

ล่าสุด จากการเข้าตรวจสอบการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th ขณะนี้ มีสถานศึกษา ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด ครบจำนวน 50,000 ราย แล้ว

อย่างไรก็ตาม จะเริ่มฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2564 เป็นต้นไป และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ -007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s