‘ไพศาล’การันตี 2 พส.’ ไม่ใช่พวกล้มเจ้า ซัดพวกกาเหว่าหยุดไอโอได้แล้ว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601688

'ไพศาล'การันตี' 2 พส.'ไม่ใช่พวกล้มเจ้า ซัดพวกกาเหว่าหยุดไอโอได้แล้ว

‘ไพศาล’การันตี’ 2 พส.’ไม่ใช่พวกล้มเจ้า ซัดพวกกาเหว่าหยุดไอโอได้แล้ว

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.26 น.

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หยุดไล่พระไปเป็นพวกล้มเจ้าได้แล้ว!!!

1.ขณะนี้มีการจัดกระบวนการไอโอ ถล่ม 2 พระมหาเป็นการใหญ่ โดยมีข้อหาลึกๆ ว่า เป็นพวกกาเหว่าล้มเจ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งกระแสใหม่ขึ้นในวงการพุทธศาสนา เพราะ 2 พระมหาก็มีแฟนคลับหลายแสนคน

2.ข้อกล่าวหาเรื่องเป็นอลัชชี หรือล่วงพระวินัยนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ฆราวาสจะไปตัดสิน หรือวินิจฉัยพระ เพราะนั่นคือการล่วงละเมิดพระวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ ซึ่งต้องตั้งผู้แทนสงฆ์ขึ้นพิจารณาอธิกรณ์โดยเฉพาะ แต่วันนี้ฆราวาส ตั้งตนเป็นผู้ชำระอธิกรณ์เสียเอง โดยมีวาระซ่อนเร้น เพื่อกำจัด 2 พระมหา โดยสำคัญว่า เป็นพวกกาเหว่าล้มเจ้า ทำให้เกิดความขัดแย้งขยายเป็นวงกว้าง

3.ผมไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยอธิกรณ์ แต่ความจริงหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ 2 พระมหานี้ ไม่ใช่พวกกาเหล่าล้มเจ้าท่านเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมชมชอบมาก และคำเทศน์สั่งสอนของท่านโดยทั่วไป ก็เป็นคำสอนให้ประชาชนยึดมั่นในพระศาสนา มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ท่านได้แสดงธรรม แสดงพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เป็นอันมาก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถ่ายทอดทางโทรทัศน์

การเทศน์ที่แสดงทางโทรทัศน์เป็นเรื่องของกิจนิมนต์ที่ผู้จัดรายการได้จัดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องมีการโฆษณา มีการเอื้อเฟื้อ เพื่อให้รายการนั้นดำรงอยู่ได้ ดังนั้นการแสดงลีลาเพื่อให้มีผู้ชมรายการมากขึ้น จึงถูกยกขึ้นโจมตี 2พระมหานี้ 

และเป็นช่องให้พวกกาเหว่าล้มเจ้า ฉวยโอกาสแพร่ข่าวอ้างว่า 2 พระมหาเป็นพวกเดียวกัน! จึงมีผู้งับเหยื่อ!!! ผลักไส 2 พระมหาไปเป็นพวกล้มเจ้า!!!! ผลคือผลักพระสงฆ์ที่ประชาชนชื่นชอบเป็นพวกล้มเจ้า!!!!

พระมหาสมปอง สำนักอยู่วัดสรัอยทอง เป็นสหายธรรมกับพระมหาไพรวัลย์ ทั้ง 2 รูปเป็นพระนักเทศน์ที่มีไหวพริบปฏิภาณมาก 

ท่านเป็นศิษย์ของพระมหานุ่ม พระผู้ทรงพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์แห่งสำนักวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นสำนักศึกษาปริยัติธรรมที่ใหญ่และสำคัญ และผมรู้จักเป็นอันดี!!! 

เพราะท่านเป็นพระที่แม่ผมส่งเสียให้ขึ้นมาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน!
 
พระมหานุ่มอบรมสั่งสอนศิษย์ให้อยู่ในพระธรรมวินัย เป็นจำนวนมาก หลายรูปได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นนาคหลวง เพราะสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร!

เลิกผลักไสผู้คนให้เป็นพวกล้มเจ้าเสียทีเถอะ เพราะนี่คือการสร้างศัตรูให้เจ้า สร้างความเดือดร้อนให้กับพระองค์ท่านโดยไม่เป็นธรรมเลย -007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s