2 พส. เข้ารับฟังโอวาทเจ้าคุณอาจารย์ พระราชปัญญาสุธี เมตตาแนะนำสั่งสอน #SootinClaimon.Com 

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601187

2 พส. เข้ารับฟังโอวาทเจ้าคุณอาจารย์ พระราชปัญญาสุธี เมตตาแนะนำสั่งสอน

2 พส. เข้ารับฟังโอวาทเจ้าคุณอาจารย์ พระราชปัญญาสุธี เมตตาแนะนำสั่งสอน

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.34 น.

วันที่ 10 กันยายน 2564 ภายหลังจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ แห่งวัดสร้อยทอง เดินทางไปหารือกับ กรรมาธิการ(กมธ.)การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จากกระแสประเด็นการไลฟ์ซึ่งถูกมองว่าไม่สำรวม เมื่อวันที่  9 กันยายนที่ผ่านมา

ล่าสุด พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เข้ารับฟังโอวาทจากเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธี รษก. เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พร้อม พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

โดยระบุว่า เข้ารับฟังโอวาทจากเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธี รษก. เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง กราบขอบพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ ที่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอน ทั้งเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระศาสนาต่อไป

ปล. เจ้าคุณอาจารย์ฝากว่า ว่างๆ มาทำบุญวัดสร้อยทองกันบ้างนะโยม มาสนับสนุนพระเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระบาลี -007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s