โปรตุเกสพบผู้ฉีดวัคซีนโควิดมีผลข้างเคียงกว่า 14,000 เคส #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/662551

วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 17:00 น.โปรตุเกสพบผู้ฉีดวัคซีนโควิดมีผลข้างเคียงกว่า 14,000 เคสโปรตุเกสพบคนฉีดวัคซีน Covid-19 มีผลข้างเคียง 14,447 เคสจากการฉีดทั้งหมดกว่า 14 ล้านโดส

เมื่อวันจันทร์ (6 ก.ย.) องค์การยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติโปรตุเกส (Infarmed) รายงานการตรวจพบผู้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เกิดอาการไม่พึงประสงค์ 14,447 กรณี จากการฉีดวัคซีนทั้งหมด 14,664,616 โดส เมื่อนับถึงวันที่ 31 ส.ค.

อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากวัคซีนโคเมอร์นาที (Comirnaty) ของ Pfizer-BioNTech ตามด้วยวัคซีนแว็กเซฟเรีย (Vaxzevria) ของ AstraZeneca วัคซีนสไปก์แวกซ์ (Spikevax) ของ Moderna และวัคซีนของ Johnson & Johnson โดย “พบได้ไม่บ่อย” เกิดขึ้นราว 1 ครั้ง ในการฉีดวัคซีนทุก 1,000 โดส ทำให้วัคซีน “มีคุณค่าความเสถียรตามระยะเวลา”

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 5,373 กรณี จากทั้งหมด 14,447 กรณี ถูกจัดให้อยู่ในระดับรุนแรง ซึ่งส่งผลให้มีผู้ฉีดวัคซีนเสียชีวิต 82 ราย โดยองค์การฯ อธิบายว่ากรณีการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนเกิดขึ้นในกลุ่มผู้มีอายุเฉลี่ย 77 ปี และไม่มีการสันนิษฐานความเชื่อมโยงระหว่างการเสียชีวิตกับวัคซีนที่ฉีด

ทั้งนี้ องค์การฯ เน้นย้ำว่าข้อมูลเหล่านี้ “ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบประวัติความปลอดภัยระหว่างวัคซีนแต่ละตัวได้” เนื่องจากวัคซีนถูกฉีดในประชากรกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านอายุ เพศ ประวัติสุขภาพ ระยะเวลา และ “บริบทด้านระบาดวิทยาที่ไม่เหมือนกัน”

Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s