ครม. เคาะแล้ว “เลือกตั้ง อบต.” ก่อน กทม. – พัทยา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482432

ครม. เคาะแล้ว “เลือกตั้ง อบต.” ก่อน กทม. – พัทยา

07 ก.ย. 2564

ครม.เคาะแล้ว “เลือกตั้ง อบต.” ก่อน กทม. – พัทยา โยน กกต. กำหนดวัน ขณะที่แต่งตั้ง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เป็น เลขาฯ ครม.  คนใหม่ 

มีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน”องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)” หลัง กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. เสนอโดย เลขาธิการ กกต. จะนำมติ ครม.ในวันนี้ เสนอต่อที่ประชุม กรรมการ กกต. เพื่อพิจารณา กำหนดวัน เลือกตั้ง ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้ง 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. พิจารณากรอบระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

โดยหากมีความพร้อม ครม.ก็ให้พิจารณา “การเลือกตั้งอบต.”ทั่วประเทศภายในปีนี้ จำนวน 5,300 แห่ง 

ขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา อาจจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับต่อไป

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาที่ประชุมยังไม่พิจารณาโดยคาดว่าจะมีขึ้นในปีหน้า 

ขณะเดียวกัน ครม.แต่งตั้ง นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่  แทนนาย ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งครบ วาระ การดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   6 ปี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s