“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/483329

“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม

12 ก.ย. 2564

“นิพนธ์” ควง นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เมืองสงขลาเตรียมรับมืออุทกภัย พร้อมทั้ง สำรวจการก่อสร้างสะพานลอยบันใดเลื่อน หน้ารพ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(นายก อบจ.สงขลา) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝน บริเวณเทศบาลตำบลพะวง และพื้นที่รอบอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

"นิพนธ์" ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมแก้ปัญหาไว้ 2 ปัญหา คือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณห้าแยกเกาะยอ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ จะมีปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้ง ที่มีฝนตกลงมาสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

นายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เมืองสงขลา เตรียมรับมืออุทกภัยนายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เมืองสงขลา เตรียมรับมืออุทกภัย

ซึ่งอบจ.สงขลาได้จัดเครื่องจักรกลที่จะขุดลอก คู คลอง บริเวณริมรั้วโรงพยาบาลสงขลา เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองวง ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา และดึงน้ำจากภูเขาเทียมดาหรือเขาเทวดาลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาด้วย

"นิพนธ์" ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม

นอกจากนี้ได้ติดตามการเตรียมการก่อสร้างสะพานลอย (บันไดเลื่อน) บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้บริการผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย คนพิการและเด็ก รวมทั้งรถที่สัญจรไปมา ซึ่งในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

"นิพนธ์" ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม

ทางอบจ.สงขลาจึงได้ประสานงานไปยังกรมทางหลวงในการขอใช้สะพานลอยของกรมทางหลวงนี้มาปรับปรุงให้เป็นสะพานลอยที่ใช้บันไดเลื่อน

"นิพนธ์" ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม“นิพนธ์” ลงพื้นที่เมืองสงขลา วางแผนรับมือน้ำท่วม

โดยทางอบจ.สงขลาจะเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยจะเป็นสะพานลอยบันไดเลื่อนแห่งที่ 2 ของอบจ.สงขลา ซึ่งจุดแรกคือ สะพานลอยบันได้เลื่อน หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) ถือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและแก้ปัญหาจราจรติดขัดไปในตัวด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s