ประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย”ลัมปี -สกิน”พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482714

ประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย”ลัมปี -สกิน”พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรม

08 ก.ย. 2564

กระทรวงเกษตรฯแถลงคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรค “ลัมปี-สกิน” รมช.ประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตายจริงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมเยียวยาอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค – กระบือ เสียชีวิตจาก”โรคลัมปี – สกิน” ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยจากรายงานของกรมปศุสัตว์ สำหรับสถานการณ์การระบาดของ”โรคลัมปี – สกิน”ใน โค – กระบือนั้น กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุมโรค ทำให้สถานการณ์การระบาดเริ่มดีขึ้นตามลำดับ  

โดยขณะนี้พบการระบาดสะสมรวม 65 จังหวัดเกษตรกรได้รับผลกระทบ 268,371 ราย โค – กระบือป่วยสะสม 581,747 ตัว รักษาหายแล้ว 441,543 ตัว อยู่ระหว่างการรักษา 90,879 ตัว ป่วยตายสะสม 51,073 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564)

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : ขึ้นทะเบียนวัคซีนสำหรับสัตว์”ลัมปี สกิน”

                          : โคราช โรคลัมปีสกินยังระบาดหนัก

                        :“กรมปศุสัตว์” ออกโรงเตือน สายเปิบ “เมนูไข่จุ๊บ” 

สำหรับอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค – กระบือ เสียชีวิตจากโรค”ลัมปี – สกิน” ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 นั้น 

ประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย"ลัมปี -สกิน"พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรมประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย”ลัมปี -สกิน”พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรม

โค ได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท

กระบือ ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท  อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท  อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท

ประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย"ลัมปี -สกิน"พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรมประภัตร ประกาศหากสัตว์ป่วยตาย”ลัมปี -สกิน”พร้อมเยียวยาทั่วถึง เป็นธรรม

สำหรับประกาศหลักเกณฑ์ปลีกย่อย ฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงกรณีที่เกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานการตายของสัตว์ไว้ ก็สามารถไปแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำประชาคม

หากทำประชาคมครบ3 วันไม่มีผู้คัดค้านก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ นอกจากนี้กรณีที่เกษตรกรได้รับเงินเยียวยาไปแล้วในเรทอัตราเยียวยาเก่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทบทวนอีกครั้ง เพื่อจ่ายเงินเยียวยาส่วนต่างเพิ่มเติมให้เท่ากันอัตราการเยียวยาใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณี โค – กระบือ ป่วยตายด้วยโรค”ลัมปี – สกิน” ไว้ที่ 1,018,009,150 บาท
 

และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ไปยังกระทรวงการคลัง ทำให้สามารถเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค”ลัมปี – สกิน” ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การระบาดของโรคและได้สั่งการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหา และดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด

ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ มี 4 จังหวัด ที่เกษตรกรส่งเอกสารเข้ามาครบแล้ว และกรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อมูล ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสระแก้ว เป็นเกษตรกร 2,576 ราย สัตว์ตาย 2,800 ตัว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังทยอยจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 29,772,000 บาท  รมช.ประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสั่งวัคซีน LSDV ป้องกันโรคลัมปี สกิน เข้ามาเพิ่มอีก 5 ล้านโด๊ส โดยมีการนำเข้ามาถึงประเทศไทยแล้ว ล็อตแรก 2.5 ล้านโด๊ส และจะทยอยเข้ามาอีกในล็อตที่สองและล็อตที่สาม จนครบ 5 ล้านโด๊ส

ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการวางแผนจัดสรรวัคซีนไว้แล้ว ยึดตามหลักรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรสัตว์ทั่วประเทศ โดยขณะนี้หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ มีการทำแผนวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s