โปรดเกล้าฯ พระราชทาน”เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” 3 บุคคลสำคัญ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/483208

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน”เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” 3 บุคคลสำคัญ

11 ก.ย. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชทาน”เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” ฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จำนวน 3 คน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จำนวน ๓ คนดังนี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเซฟ ‘พ.ต.อ.ณรัชต์-มาดามแป้ง’ มหาเศรษฐี 4,690 ล้าน

โปรดเกล้าฯ’อุดมเดช’ขึ้นผบ.ทบ.-824นายพลทหาร

เปิดใจนักร้อง“คสช.”สู่ 4 บทเพลงของนายกรัฐมนตรี

1. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์

2. พลโท ปณต แสงเทียน

3. พลโท กฤษดา สาริกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29  สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน"เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า" 3 บุคคลสำคัญโปรดเกล้าฯ พระราชทาน”เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” 3 บุคคลสำคัญอนึ่ง  พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง  กรรมการและเลขานุการ ใน คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ และอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/043/T_0001.PDF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s