โพลชี้ สาเหตุคนเบื่อ”ม็อบ”รายวัน หนุน ตร. ใช้กม.จัดการเด็ดขาด เอาผิด ไอ้โม่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/483116

โพลชี้ สาเหตุคนเบื่อ”ม็อบ”รายวัน หนุน ตร. ใช้กม.จัดการเด็ดขาด เอาผิด ไอ้โม่ง

11 ก.ย. 2564

โพลชี้คนส่วนใหญ่เบื่อหน่าย”ม็อบ”ชุมนุมรายวันใช้แต่ความรุนแรง หนุนตร.ใช้กม.จัดการเด็ดขาดเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังให้ได้

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา  ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล(SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “เสียงประชาชนต่อม็อบที่รุนแรง”
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน1,002 ตัวอย่าง

ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.64 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.0 ระบุการชุมนุมเริ่มไม่มีความชัดเจนและไม่เห็นมีประโยชน์อะไรต่อส่วนรวม

ร้อยละ 96.1 ระบุมีกลุ่มการเมืองเชื่อมโยงแกนนำ แตกกลุ่มย่อยสาขาชักชวนคนมาเคลื่อนไหว สร้างเงื่อนไขความรุนแรงและขยายผลปั่นกระแสผ่านเครือข่าย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.1 ต้องการให้ตำรวจใช้กฎหมายจัดการเด็ดขาดหยุด”ม็อบ”รุนแรง ละเมิดคุกคามเบียดเบียนผู้อื่น สร้างความเดือดร้อน ส่งผลผู้ไม่เกี่ยวข้องบาดเจ็บ ทำลายทรัพย์สินส่วนรวม

ร้อยละ 97.0 ต้องการให้ฝ่ายความมั่นคงเห็นความสำคัญกับการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวมมากกว่าโดยให้เด็ดขาดจับกุมต้นตอผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุน อาวุธ และปลุกปั่นม็อบ

ร้อยละ 96.5 รู้สึกเบื่อหน่าย”ม็อบ”ปิดพื้นที่และปิดถนนใช้ความรุนแรง สร้างความเดือดร้อนประชาชนรายวัน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 ระบุ ควรเปิดพื้นที่รับฟัง พูดคุยกับ”กลุ่มม็อบ”ที่ชุมนุมอย่างสงบ ร่วมแก้วิกฤตชาติในทางสร้างสรรค์

ร้อยละ 97.9 ระบุมีความพยายามใช้ความรุนแรงของ”ม็อบ”และขยายผลบิดเบือนปั่นกระแสทำลายความรู้สึก ความหวังและความเชื่อมั่นของประชาชน

ร้อยละ 97.6 ขอให้กลุ่มผู้อยู่เบื้องหลัง“ม็อบ” หยุดทำลายความเชื่อ
มั่นของประชาชน ที่ต้องการเห็นการเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

ร้อยละ 96.7 สนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเต็มรูปแบบ

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง: “เตือนภัยสื่อ”รายงานข่าวม็อบดินแดง 

                           “ม็อบ”ทะลุฟ้า ปาสีชมพูใส่ป้ายตร. 

                          “ม็อบ”สิบทิศ ไล่ประยุทธ์-ทุบเพดาน

โพลชี้ สาเหตุคนเบื่อ"ม็อบ"รายวัน   หนุน ตร. ใช้กม.จัดการเด็ดขาด เอาผิด ไอ้โม่งโพลชี้ สาเหตุคนเบื่อ”ม็อบ”รายวัน หนุน ตร. ใช้กม.จัดการเด็ดขาด เอาผิด ไอ้โม่ง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ภาพรวมโพลสะท้อนชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและเบื่อหน่ายกับการเคลื่อนไหวรวมกลุ่มชุมนุมที่เริ่มไม่มีความชัดเจน มีการแตกกลุ่มสาขาย่อยใช้อาวุธนำสู่ความรุนแรง สร้างเงื่อนไขปั่นกระแสทำลายภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศ สร้างความเดือดร้อนรายวันกระทบประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมา

โดยส่วนใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ขณะเดียวกันส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลเปิดพื้นที่รับฟัง พูดคุยร่วม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจปากท้อง ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายความหวังความเชื่อมั่น โดยสนับสนุนและต้องการให้รัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาวิกฤตโควิดอย่างจริงจังและตรงจุด นำสู่การเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจและปากท้องเต็มรูปแบบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s