ให้ไปดู “ม.171” นายกฯปัดตอบปลด ร.อ. ธรรมนัส-นฤมล พ้นตำแหน่ง รมต. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/482997

ให้ไปดู “ม.171” นายกฯปัดตอบปลด ร.อ. ธรรมนัส-นฤมล พ้นตำแหน่ง รมต.

10 ก.ย. 2564

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปัดตอบปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าและนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรี บอกสื่อขอให้ไปดู “ม. 171” ตามรัฐธรรมนูญ แจงเป็นเรื่องที่นายกฯต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดผลดีกับการบริหารราชการแผ่นดิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธตอบคำถามว่าได้คุยกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือไม่ในการปรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่าและนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นจากรัฐมนตรี พร้อมย้อนถามสื่อว่าจะคุยเรื่องอะไร พร้อมบอกให้ไปดู”มาตรา 171″ 

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าสบายใจขึ้นแล้วหรือไม่หลังมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีกล่าวสั้น ๆ ว่า สบายใจมาโดยตลอด แต่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดผลดีกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนแล้วให้ไปดูใน”มาตรา 171″

สำหรับ”มาตรา 171″ ในรัฐธรรมนูญปี 2560 นั้น บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำ

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : “#ธรรมนัส” แซ่ดว่อนเน็ตดีลมีนัยกุมความลับ

                            “ธรรมนัส”ผู้มากบารมี สู่ รมต.ก่อนปิดฉาก   

                             :ปราบพยศ “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์”

ทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 10 ก.ค.2562 และประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 22 มี.ค.2562 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

1.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s