‘ช่อง 3’ได้รับรางวัล ‘สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/599566

‘ช่อง 3’ได้รับรางวัล ‘สื่อสร้างสรรค์คุณธรรม อวอร์ด ปี 2563’

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.19 น.

ช่อง 3 ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ดีให้แก่สังคมไทย ได้รับรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563” ประเภทละคร ได้แก่ ละครเรื่อง “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” และ “วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง มาขยายผลในสื่อรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีด้านต่างๆ ต่อไป รางวัลดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยพิจารณาผลงานในปี 2562-2563 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 315 ผลงานจาก 9 ประเภท

งานประกาศรางวัล “สื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564ผ่านระบบ Virtual Liveโดยมี คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวชื่นชมผู้ได้รับรางวัล และขอบคุณผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมที่ทำให้สังคมไทยมีคุณธรรมนำ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อในปีต่อ ๆ ไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s