ม.มหาสารคาม รับมอบข้าวสารช่วยโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/601816

ม.มหาสารคาม รับมอบข้าวสารช่วยโควิด

ม.มหาสารคาม รับมอบข้าวสารช่วยโควิด

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 1 ตัน จากนายสุชาติ จันทร์แสงวัฒนาคณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะนำไปเติมตู้ปันสุขหอพักนิสิต ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) และ เขตพื้นที่ในเมือง(ม.เก่า) เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 แก่นิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s